Trains from

Aspley Guise to Letchworth Garden City

 1. on time
  Aspley Guise
  Platform 2
  14:23
  Aspley Guise
  Platform 2
  14:38
  Bletchley
  Platform 5
  14:52
  Bletchley
  Platform 4
  15:45
  London Euston
  15:45
  London Euston
  16:31
  London St Pancras International
  16:31
  London St Pancras International
  Platform B estimated
  17:14
  Letchworth Garden City
  on time
  Letchworth Garden City
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Aspley Guise
  Platform 2
  15:23
  Aspley Guise
  Platform 2
  15:38
  Bletchley
  Platform 5 estimated
  15:46
  Bletchley
  Platform 4 estimated
  16:27
  London Euston
  16:27
  London Euston
  17:06
  London Kings Cross
  17:06
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  17:28
  Stevenage
  Platform 3 estimated
  17:38
  Stevenage
  Platform 4 estimated
  17:49
  Letchworth Garden City
  on time
  Letchworth Garden City
  4 changes
  Peak
 3. on time
  Aspley Guise
  Platform 2
  15:23
  Aspley Guise
  Platform 2
  15:38
  Bletchley
  Platform 5 estimated
  15:52
  Bletchley
  Platform 4 estimated
  16:45
  London Euston
  16:45
  London Euston
  17:24
  London Kings Cross
  17:24
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  17:59
  Letchworth Garden City
  Platform 2 estimated
  on time
  Letchworth Garden City
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Aspley Guise
  Platform 2 estimated
  16:23
  Aspley Guise
  Platform 2 estimated
  16:38
  Bletchley
  Platform 6 estimated
  16:46
  Bletchley
  Platform 4 estimated
  17:27
  London Euston
  17:27
  London Euston
  18:06
  London Kings Cross
  18:06
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  18:28
  Stevenage
  Platform 3 estimated
  18:38
  Stevenage
  Platform 4 estimated
  18:49
  Letchworth Garden City
  Platform 2 estimated
  on time
  Letchworth Garden City
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 5. on time
  Aspley Guise
  Platform 2 estimated
  16:23
  Aspley Guise
  Platform 2 estimated
  16:38
  Bletchley
  Platform 6 estimated
  16:52
  Bletchley
  Platform 4 estimated
  17:47
  London Euston
  17:47
  London Euston
  18:24
  London Kings Cross
  18:24
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  19:00
  Letchworth Garden City
  Platform 2 estimated
  on time
  Letchworth Garden City
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 6. on time
  Aspley Guise
  Platform 2 estimated
  17:09
  Aspley Guise
  Platform 2 estimated
  17:22
  Bletchley
  Platform 5 estimated
  17:27
  Bletchley
  Platform 4 estimated
  18:17
  London Euston
  18:17
  London Euston
  18:54
  London Kings Cross
  18:54
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  19:31
  Letchworth Garden City
  on time
  Letchworth Garden City
  3 changes
  Peak
 7. on time
  Aspley Guise
  Platform 2 estimated
  18:54
  Aspley Guise
  Platform 2 estimated
  19:09
  Bletchley
  Platform 6 estimated
  19:27
  Bletchley
  Platform 4 estimated
  20:20
  London Euston
  20:20
  London Euston
  21:01
  Finsbury Park
  21:01
  Finsbury Park
  Platform 7 estimated
  21:49
  Letchworth Garden City
  on time
  Letchworth Garden City
  3 changes
  Peak
 8. on time
  Aspley Guise
  Platform 2 estimated
  21:28
  Aspley Guise
  Platform 2 estimated
  21:43
  Bletchley
  Platform 5 estimated
  21:58
  Bletchley
  Platform 4 estimated
  22:52
  London Euston
  22:52
  London Euston
  23:42
  London Kings Cross
  23:42
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  00:09
  Letchworth Garden City
  Platform 2 estimated
  on time
  Letchworth Garden City
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Letchworth Garden City to Aspley Guise