Trains from

Alton to Ingatestone

 1. on time
  Alton
  Platform 2
  10:14
  Alton
  Platform 2
  11:27
  London Waterloo
  Platform 7
  11:27
  London Waterloo
  12:22
  Stratford (London)
  12:22
  Stratford (London)
  Platform 10 estimated
  12:42
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Alton
  Platform 1
  10:44
  Alton
  Platform 1
  11:21
  Woking
  Platform 1
  11:26
  Woking
  Platform 2
  11:51
  London Waterloo
  Platform 14
  11:51
  London Waterloo
  12:52
  Stratford (London)
  12:52
  Stratford (London)
  Platform 10 estimated
  13:12
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Alton
  Platform 1
  10:44
  Alton
  Platform 1
  11:58
  London Waterloo
  Platform 5
  11:58
  London Waterloo
  13:00
  London Liverpool Street
  13:00
  London Liverpool Street
  Platform 11 estimated
  13:27
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 4. on time
  Alton
  Platform 2
  11:15
  Alton
  Platform 2
  11:51
  Woking
  Platform 1
  11:59
  Woking
  Platform 2
  12:27
  London Waterloo
  Platform 14
  12:27
  London Waterloo
  13:22
  Stratford (London)
  13:22
  Stratford (London)
  Platform 10 estimated
  13:42
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Alton
  Platform 2
  11:15
  Alton
  Platform 2
  12:29
  London Waterloo
  Platform 5
  12:29
  London Waterloo
  13:30
  London Liverpool Street
  13:30
  London Liverpool Street
  Platform 11 estimated
  13:57
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 6. on time
  Alton
  Platform 1
  11:44
  Alton
  Platform 1
  12:21
  Woking
  Platform 1
  12:27
  Woking
  Platform 2
  12:57
  London Waterloo
  Platform 14
  12:57
  London Waterloo
  13:52
  Stratford (London)
  13:52
  Stratford (London)
  Platform 10 estimated
  14:12
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 7. on time
  Alton
  Platform 1
  11:44
  Alton
  Platform 1
  12:59
  London Waterloo
  Platform 5
  12:59
  London Waterloo
  14:00
  London Liverpool Street
  14:00
  London Liverpool Street
  Platform 11 estimated
  14:27
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 8. on time
  Alton
  Platform 2
  12:15
  Alton
  Platform 2
  12:51
  Woking
  Platform 1
  12:59
  Woking
  Platform 2
  13:27
  London Waterloo
  Platform 14
  13:27
  London Waterloo
  14:22
  Stratford (London)
  14:22
  Stratford (London)
  Platform 10 estimated
  14:42
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 9. on time
  Alton
  Platform 2
  12:15
  Alton
  Platform 2
  13:29
  London Waterloo
  Platform 5
  13:29
  London Waterloo
  14:30
  London Liverpool Street
  14:30
  London Liverpool Street
  Platform 11 estimated
  14:57
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 10. on time
  Alton
  Platform 1
  12:44
  Alton
  Platform 1
  13:21
  Woking
  Platform 1
  13:26
  Woking
  Platform 2
  13:57
  London Waterloo
  Platform 8
  13:57
  London Waterloo
  14:52
  Stratford (London)
  14:52
  Stratford (London)
  Platform 10 estimated
  15:12
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Ingatestone to Alton