Trains from

Alton to Barlaston

 1. on time
  Alton
  Platform 1
  18:45
  Alton
  Platform 1
  20:10
  London Waterloo
  Platform 11 estimated
  20:10
  London Waterloo
  21:25
  London Euston
  21:25
  London Euston
  23:33
  Stoke-on-trent
  Platform 2 estimated
  06:02
  Stoke-on-trent
  06:23
  Barlaston Orchard Place
  06:23
  Barlaston Orchard Place
  06:29
  Barlaston
  Barlaston
  4 changes
  Peak
 2. on time
  Alton
  Platform 1
  19:15
  Alton
  Platform 1
  20:17
  Wimbledon
  Platform 6 estimated
  20:25
  Wimbledon
  Platform 5 estimated
  20:37
  Vauxhall
  20:37
  Vauxhall
  21:25
  London Euston
  21:25
  London Euston
  23:33
  Stoke-on-trent
  Platform 2 estimated
  06:02
  Stoke-on-trent
  06:23
  Barlaston Orchard Place
  06:23
  Barlaston Orchard Place
  06:29
  Barlaston
  Barlaston
  5 changes
  Peak
 3. on time
  Alton
  Platform 1 estimated
  22:15
  Alton
  Platform 1 estimated
  23:33
  London Waterloo
  Platform 12 estimated
  23:33
  London Waterloo
  00:34
  London Euston
  00:34
  London Euston
  02:03
  Northampton
  Platform 1 estimated
  05:45
  Northampton
  Platform 4 estimated
  07:15
  Stoke-on-trent
  Platform 2 estimated
  07:37
  Stoke-on-trent
  08:04
  Barlaston Orchard Place
  08:04
  Barlaston Orchard Place
  08:10
  Barlaston
  Barlaston
  5 changes
  Peak
 4. on time
  Alton
  Platform 1 estimated
  22:45
  Alton
  Platform 1 estimated
  00:10
  London Waterloo
  Platform 14 estimated
  00:10
  London Waterloo
  05:27
  London Euston
  05:27
  London Euston
  Platform 15 estimated
  06:44
  Nuneaton
  Platform 3 estimated
  07:12
  Nuneaton
  Platform 2 estimated
  08:03
  Stone (Staffs)
  08:03
  Stone (Staffs)
  08:39
  Stone Crown Street
  08:39
  Stone Crown Street
  08:48
  Barlaston Orchard Place
  08:48
  Barlaston Orchard Place
  08:54
  Barlaston
  Barlaston
  6 changes
  Peak
 5. on time
  Alton
  Platform 1 estimated
  22:45
  Alton
  Platform 1 estimated
  00:10
  London Waterloo
  Platform 14 estimated
  00:10
  London Waterloo
  06:16
  London Euston
  06:16
  London Euston
  Platform 6 estimated
  07:45
  Stoke-on-trent
  Platform 2 estimated
  08:32
  Stoke-on-trent
  08:53
  Barlaston Orchard Place
  08:53
  Barlaston Orchard Place
  08:59
  Barlaston
  Barlaston
  4 changes
  Peak
 6. on time
  Alton
  Platform 1 estimated
  23:15
  Alton
  Platform 1 estimated
  23:54
  Woking
  Platform 1 estimated
  00:04
  Woking
  Platform 2 estimated
  00:33
  London Waterloo
  Platform 13 estimated
  00:33
  London Waterloo
  05:27
  London Euston
  05:27
  London Euston
  Platform 15 estimated
  06:44
  Nuneaton
  Platform 3 estimated
  07:12
  Nuneaton
  Platform 2 estimated
  08:03
  Stone (Staffs)
  08:03
  Stone (Staffs)
  08:39
  Stone Crown Street
  08:39
  Stone Crown Street
  08:48
  Barlaston Orchard Place
  08:48
  Barlaston Orchard Place
  08:54
  Barlaston
  Barlaston
  7 changes
  Peak
 7. on time
  Alton
  Platform 1 estimated
  23:15
  Alton
  Platform 1 estimated
  23:54
  Woking
  Platform 1 estimated
  04:30
  Woking
  Platform 5 estimated
  05:18
  London Waterloo
  Platform 15 estimated
  05:18
  London Waterloo
  06:55
  London Euston
  06:55
  London Euston
  Platform 3 estimated
  08:24
  Stoke-on-trent
  Platform 2 estimated
  08:32
  Stoke-on-trent
  08:53
  Barlaston Orchard Place
  08:53
  Barlaston Orchard Place
  08:59
  Barlaston
  Barlaston
  5 changes
  Peak

Find journey information for Barlaston to Alton