Trains from

Alexandria to Canada Water

 1. on time
  Alexandria
  Platform 1
  12:39
  Alexandria
  Platform 1
  13:23
  Glasgow Queen Street
  Platform 9
  13:23
  Glasgow Queen Street
  14:00
  Glasgow Central
  14:00
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  16:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  17:29
  Crewe
  Platform 5 estimated
  19:06
  London Euston
  19:06
  London Euston
  19:47
  Highbury & Islington
  19:47
  Highbury & Islington
  Platform 2
  20:08
  Canada Water
  Platform 3 estimated
  on time
  Canada Water
  Platform 3 estimated
  5 changes
  Off Peak
 2. on time
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  13:09
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  13:52
  Glasgow Queen Street
  Platform 9
  13:52
  Glasgow Queen Street
  14:40
  Glasgow Central
  14:40
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  19:09
  London Euston
  19:09
  London Euston
  19:55
  Highbury & Islington
  19:55
  Highbury & Islington
  Platform 1
  20:16
  Canada Water
  Platform 3 estimated
  on time
  Canada Water
  Platform 3 estimated
  4 changes
  Off Peak
 3. on time
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  14:09
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  14:52
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  14:52
  Glasgow Queen Street
  15:40
  Glasgow Central
  15:40
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  20:12
  London Euston
  20:12
  London Euston
  20:55
  Highbury & Islington
  20:55
  Highbury & Islington
  Platform 1
  21:16
  Canada Water
  Platform 3 estimated
  on time
  Canada Water
  Platform 3 estimated
  4 changes
  Off Peak
 4. on time
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  14:39
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  15:24
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  15:24
  Glasgow Queen Street
  16:00
  Glasgow Central
  16:00
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  18:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  19:29
  Crewe
  Platform 1 estimated
  21:06
  London Euston
  21:06
  London Euston
  21:47
  Highbury & Islington
  21:47
  Highbury & Islington
  Platform 2
  22:08
  Canada Water
  Platform 3 estimated
  on time
  Canada Water
  Platform 3 estimated
  5 changes
  Off Peak
 5. on time
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  15:09
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  15:53
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  15:53
  Glasgow Queen Street
  16:40
  Glasgow Central
  16:40
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  21:20
  London Euston
  21:20
  London Euston
  22:02
  Highbury & Islington
  22:02
  Highbury & Islington
  Platform 2
  22:23
  Canada Water
  Platform 3 estimated
  on time
  Canada Water
  Platform 3 estimated
  4 changes
  Off Peak
 6. on time
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  16:09
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  16:53
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  16:53
  Glasgow Queen Street
  17:30
  Glasgow Central
  17:30
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  22:26
  London Euston
  22:26
  London Euston
  23:10
  Highbury & Islington
  23:10
  Highbury & Islington
  Platform 1
  23:31
  Canada Water
  Platform 3 estimated
  on time
  Canada Water
  Platform 3 estimated
  4 changes
  Off Peak
 7. on time
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  17:09
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  17:53
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  17:53
  Glasgow Queen Street
  18:40
  Glasgow Central
  18:40
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  23:34
  London Euston
  23:34
  London Euston
  00:35
  London Bridge
  00:35
  London Bridge
  Platform 14 estimated
  00:41
  New Cross Gate
  Platform 2 estimated
  05:46
  New Cross Gate
  Platform 5 estimated
  05:52
  Canada Water
  Platform 4 estimated
  Canada Water
  Platform 4 estimated
  5 changes
  Off Peak
 8. on time
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  17:09
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  17:53
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  17:53
  Glasgow Queen Street
  18:40
  Glasgow Central
  18:40
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  23:34
  London Euston
  23:34
  London Euston
  05:32
  Highbury & Islington
  05:32
  Highbury & Islington
  Platform 2 estimated
  05:53
  Canada Water
  Platform 3 estimated
  Canada Water
  Platform 3 estimated
  4 changes
  Off Peak
 9. on time
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  18:40
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  19:23
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  19:38
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  20:43
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  21:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  00:14
  York
  Platform 3 estimated
  04:40
  York
  Platform 6 estimated
  06:38
  Stevenage
  Platform 1 estimated
  06:49
  Stevenage
  Platform 1 estimated
  07:08
  Finsbury Park
  Platform 4 estimated
  07:14
  Finsbury Park
  Platform 1 estimated
  07:19
  Highbury & Islington
  Platform 6 estimated
  07:25
  Highbury & Islington
  Platform 1 estimated
  07:46
  Canada Water
  Platform 3 estimated
  Canada Water
  Platform 3 estimated
  6 changes
  Peak
 10. on time
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  18:40
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  19:23
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  19:38
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  20:43
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  21:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  00:14
  York
  Platform 3 estimated
  04:40
  York
  Platform 6 estimated
  07:05
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  07:05
  London Kings Cross
  07:40
  Highbury & Islington
  07:40
  Highbury & Islington
  Platform 1 estimated
  08:01
  Canada Water
  Platform 3 estimated
  Canada Water
  Platform 3 estimated
  5 changes
  Peak

Find journey information for Canada Water to Alexandria