Trains from

Aldermaston to Prestbury

 1. on time
  Aldermaston
  Platform 1
  08:36
  Aldermaston
  Platform 1
  08:52
  Reading
  Platform 1
  09:15
  Reading
  Platform 3
  11:43
  Stoke-on-trent
  Platform 2
  11:56
  Stoke-on-trent
  Platform 3
  12:22
  Prestbury
  Platform 2
  on time
  Prestbury
  Platform 2
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Aldermaston
  Platform 1
  09:48
  Aldermaston
  Platform 1
  10:03
  Reading
  Platform 1
  10:15
  Reading
  Platform 3 estimated
  12:43
  Stoke-on-trent
  Platform 2
  12:58
  Stoke-on-trent
  Platform 3
  13:24
  Prestbury
  Platform 2
  on time
  Prestbury
  Platform 2
  2 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aldermaston
  Platform 1
  10:30
  Aldermaston
  Platform 1
  10:45
  Reading
  Platform 1 estimated
  11:15
  Reading
  Platform 8 estimated
  13:43
  Stoke-on-trent
  Platform 2
  13:56
  Stoke-on-trent
  Platform 3
  14:22
  Prestbury
  Platform 2
  on time
  Prestbury
  Platform 2
  2 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aldermaston
  Platform 1
  11:28
  Aldermaston
  Platform 1
  11:44
  Reading
  Platform 1 estimated
  12:15
  Reading
  Platform 12 estimated
  14:43
  Stoke-on-trent
  Platform 2
  14:56
  Stoke-on-trent
  Platform 3
  15:22
  Prestbury
  Platform 2
  on time
  Prestbury
  Platform 2
  2 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  12:47
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  13:03
  Reading
  Platform 1 estimated
  13:15
  Reading
  Platform 8 estimated
  15:43
  Stoke-on-trent
  Platform 2
  15:56
  Stoke-on-trent
  Platform 3
  16:22
  Prestbury
  Platform 2
  on time
  Prestbury
  Platform 2
  2 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  13:46
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  14:03
  Reading
  Platform 1 estimated
  14:15
  Reading
  Platform 7 estimated
  16:43
  Stoke-on-trent
  Platform 2
  16:56
  Stoke-on-trent
  Platform 3
  17:22
  Prestbury
  Platform 2
  on time
  Prestbury
  Platform 2
  2 changes
  Off Peak
 7. on time
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  14:27
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  14:45
  Reading
  Platform 1 estimated
  15:15
  Reading
  Platform 8 estimated
  17:43
  Stoke-on-trent
  Platform 2
  17:56
  Stoke-on-trent
  Platform 3
  18:22
  Prestbury
  Platform 2
  on time
  Prestbury
  Platform 2
  2 changes
  Off Peak
 8. on time
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  15:27
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  15:44
  Reading
  Platform 1 estimated
  16:15
  Reading
  Platform 7 estimated
  18:43
  Stoke-on-trent
  Platform 2
  18:58
  Stoke-on-trent
  Platform 3
  19:24
  Prestbury
  Platform 2
  on time
  Prestbury
  Platform 2
  2 changes
  Off Peak
 9. on time
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  16:10
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  16:26
  Reading
  Platform 1 estimated
  17:15
  Reading
  Platform 3 estimated
  19:43
  Stoke-on-trent
  Platform 2
  19:58
  Stoke-on-trent
  Platform 3
  20:24
  Prestbury
  Platform 2 estimated
  on time
  Prestbury
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak
 10. on time
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  17:18
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  17:36
  Reading
  Platform 1 estimated
  18:15
  Reading
  Platform 7 estimated
  20:43
  Stoke-on-trent
  Platform 2 estimated
  20:58
  Stoke-on-trent
  Platform 3 estimated
  21:24
  Prestbury
  Platform 2 estimated
  on time
  Prestbury
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak

Find journey information for Prestbury to Aldermaston