Trains from

Aldermaston to New Milton

 1. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  05:45
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  05:57
  Reading West
  Platform 2 estimated
  06:41
  Reading West
  Platform 1 estimated
  07:04
  Basingstoke
  Platform 5 estimated
  07:18
  Basingstoke
  Platform 1 estimated
  08:29
  New Milton
  Platform 2 estimated
  New Milton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 2. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  06:45
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  06:57
  Reading West
  Platform 2 estimated
  07:08
  Reading West
  Platform 1 estimated
  07:31
  Basingstoke
  Platform 5 estimated
  07:50
  Basingstoke
  Platform 2 estimated
  08:55
  New Milton
  Platform 2 estimated
  New Milton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 3. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:11
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:23
  Reading West
  Platform 2 estimated
  07:40
  Reading West
  Platform 1 estimated
  08:03
  Basingstoke
  Platform 5 estimated
  08:20
  Basingstoke
  Platform 2 estimated
  09:27
  New Milton
  Platform 2 estimated
  New Milton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 4. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:38
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:50
  Reading West
  Platform 2 estimated
  08:08
  Reading West
  Platform 1 estimated
  08:33
  Basingstoke
  Platform 5 estimated
  08:49
  Basingstoke
  Platform 2 estimated
  09:45
  New Milton
  Platform 2 estimated
  New Milton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 5. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:08
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:24
  Reading
  Platform 1 estimated
  08:49
  Reading
  Platform 3 estimated
  09:58
  Brockenhurst
  Platform 3
  10:16
  Brockenhurst
  Platform 1 estimated
  10:25
  New Milton
  Platform 2 estimated
  New Milton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 6. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:36
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:48
  Reading West
  Platform 2 estimated
  09:08
  Reading West
  Platform 1 estimated
  09:31
  Basingstoke
  Platform 5 estimated
  09:49
  Basingstoke
  Platform 2 estimated
  10:45
  New Milton
  Platform 2 estimated
  New Milton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 7. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  09:48
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  10:00
  Reading West
  Platform 2 estimated
  10:07
  Reading West
  Platform 1 estimated
  10:29
  Basingstoke
  Platform 5 estimated
  10:49
  Basingstoke
  Platform 2 estimated
  11:45
  New Milton
  Platform 2 estimated
  New Milton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak
 8. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  10:30
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  10:45
  Reading
  Platform 1 estimated
  10:52
  Reading
  Platform 7 estimated
  11:58
  Brockenhurst
  Platform 3 estimated
  12:16
  Brockenhurst
  Platform 1 estimated
  12:25
  New Milton
  Platform 2 estimated
  New Milton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak
 9. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  11:28
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  11:44
  Reading
  Platform 1 estimated
  11:52
  Reading
  Platform 8 estimated
  12:57
  Brockenhurst
  Platform 3 estimated
  13:16
  Brockenhurst
  Platform 1 estimated
  13:25
  New Milton
  Platform 2 estimated
  New Milton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak
 10. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  12:47
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  12:59
  Reading West
  Platform 2 estimated
  13:09
  Reading West
  Platform 1 estimated
  13:32
  Basingstoke
  Platform 5 estimated
  13:49
  Basingstoke
  Platform 2 estimated
  14:45
  New Milton
  Platform 2 estimated
  New Milton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak

Find journey information for New Milton to Aldermaston