Trains from

Aldermaston to Kirknewton

 1. on time
  Aldermaston
  Platform 1
  23:50
  Aldermaston
  Platform 1
  00:07
  Reading
  Platform 15 estimated
  03:54
  Reading
  Platform 14 estimated
  04:49
  London Paddington
  Platform 12 estimated
  04:49
  London Paddington
  06:12
  London Kings Cross
  06:12
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  11:12
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  11:26
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:52
  Kirknewton
  Platform 1 estimated
  Kirknewton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 2. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  05:45
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  06:01
  Reading
  Platform 1 estimated
  06:15
  Reading
  Platform 3 estimated
  07:48
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  08:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  12:16
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  12:31
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  12:52
  Kirknewton
  Platform 1 estimated
  Kirknewton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 3. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:11
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:27
  Reading
  Platform 1 estimated
  07:48
  Reading
  Platform 10 estimated
  08:14
  London Paddington
  Platform 5 estimated
  08:14
  London Paddington
  09:00
  London Kings Cross
  09:00
  London Kings Cross
  Platform 8 estimated
  13:17
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 13 estimated
  13:53
  Kirknewton
  Platform 1 estimated
  Kirknewton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 4. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:11
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:27
  Reading
  Platform 1 estimated
  07:46
  Reading
  Platform 8 estimated
  15:08
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  15:26
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 12 estimated
  15:52
  Kirknewton
  Platform 1 estimated
  Kirknewton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 5. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:38
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:53
  Reading
  Platform 13 estimated
  08:15
  Reading
  Platform 8 estimated
  09:49
  Birmingham New Street
  Platform 7B estimated
  10:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  14:12
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  14:31
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  14:52
  Kirknewton
  Platform 1 estimated
  Kirknewton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 6. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:36
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:52
  Reading
  Platform 1 estimated
  09:17
  Reading
  Platform 11 estimated
  09:43
  London Paddington
  Platform 4 estimated
  09:43
  London Paddington
  10:30
  London Kings Cross
  10:30
  London Kings Cross
  Platform 8 estimated
  15:14
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  15:26
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 12 estimated
  15:52
  Kirknewton
  Platform 1 estimated
  Kirknewton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 7. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:36
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:52
  Reading
  Platform 1 estimated
  09:45
  Reading
  Platform 15B estimated
  17:05
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8E estimated
  17:23
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 12 estimated
  17:51
  Kirknewton
  Platform 1 estimated
  Kirknewton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 8. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  09:48
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  10:03
  Reading
  Platform 1 estimated
  10:15
  Reading
  Platform 3 estimated
  11:48
  Birmingham New Street
  Platform 7B estimated
  12:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  16:13
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  16:30
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  16:52
  Kirknewton
  Platform 1 estimated
  Kirknewton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 9. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  10:30
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  10:45
  Reading
  Platform 1 estimated
  11:15
  Reading
  Platform 8 estimated
  12:48
  Birmingham New Street
  Platform 7B estimated
  13:15
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  15:07
  Lancaster
  Platform 3 estimated
  15:20
  Lancaster
  Platform 3 estimated
  17:31
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  17:53
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  18:10
  Kirknewton
  Platform 1 estimated
  Kirknewton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 10. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  10:30
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  10:45
  Reading
  Platform 1 estimated
  11:45
  Reading
  Platform 13B estimated
  19:05
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 7 estimated
  19:27
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 13 estimated
  19:52
  Kirknewton
  Platform 1 estimated
  Kirknewton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Kirknewton to Aldermaston