Trains from

Aldermaston to Baildon

 1. on time
  Aldermaston
  Platform 1
  23:50
  Aldermaston
  Platform 1
  00:07
  Reading
  Platform 15
  03:54
  Reading
  Platform 14 estimated
  04:49
  London Paddington
  Platform 12 estimated
  04:49
  London Paddington
  05:55
  London Kings Cross
  05:55
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  08:22
  Leeds
  Platform 8 estimated
  08:32
  Leeds
  Platform 2C estimated
  08:45
  Guiseley
  Platform 1 estimated
  09:05
  Guiseley
  Platform 2 estimated
  09:10
  Baildon
  Platform 1 estimated
  Baildon
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Peak
 2. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  05:45
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  06:01
  Reading
  Platform 1 estimated
  06:18
  Reading
  Platform 15 estimated
  07:16
  London Paddington
  Platform 12 estimated
  07:16
  London Paddington
  08:03
  London Kings Cross
  08:03
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  10:16
  Leeds
  Platform 8 estimated
  10:26
  Leeds
  Platform 3A estimated
  10:37
  Shipley (Yorks)
  Platform 2 estimated
  10:53
  Shipley (Yorks)
  Platform 3W estimated
  10:56
  Baildon
  Platform 1 estimated
  Baildon
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Peak
 3. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  05:45
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  06:01
  Reading
  Platform 1 estimated
  06:15
  Reading
  Platform 3 estimated
  09:24
  Manchester Piccadilly
  Platform 4 estimated
  09:35
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  10:34
  Leeds
  Platform 15B estimated
  10:54
  Leeds
  Platform 9B estimated
  11:07
  Shipley (Yorks)
  Platform 2 estimated
  11:23
  Shipley (Yorks)
  Platform 3W estimated
  11:26
  Baildon
  Platform 1 estimated
  Baildon
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 4. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  05:45
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  06:01
  Reading
  Platform 1 estimated
  06:45
  Reading
  Platform 9 estimated
  11:00
  Leeds
  Platform 9D estimated
  11:26
  Leeds
  Platform 4B estimated
  11:37
  Shipley (Yorks)
  Platform 2 estimated
  11:53
  Shipley (Yorks)
  Platform 3W estimated
  11:56
  Baildon
  Platform 1 estimated
  Baildon
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 5. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  06:45
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:00
  Reading
  Platform 1 estimated
  07:19
  Reading
  Platform 11 estimated
  07:47
  London Paddington
  Platform 1 estimated
  07:47
  London Paddington
  08:33
  London Kings Cross
  08:33
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  10:47
  Leeds
  Platform 6 estimated
  11:03
  Leeds
  Platform 4B estimated
  11:14
  Guiseley
  Platform 1 estimated
  11:35
  Guiseley
  Platform 2 estimated
  11:40
  Baildon
  Platform 1 estimated
  Baildon
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Peak
 6. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  06:45
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:00
  Reading
  Platform 1 estimated
  07:15
  Reading
  Platform 3 estimated
  10:24
  Manchester Piccadilly
  Platform 4 estimated
  10:47
  Manchester Piccadilly
  Platform 1 estimated
  11:45
  Leeds
  Platform 15B estimated
  11:56
  Leeds
  Platform 3B estimated
  12:08
  Shipley (Yorks)
  Platform 2 estimated
  12:23
  Shipley (Yorks)
  Platform 3W estimated
  12:26
  Baildon
  Platform 1 estimated
  Baildon
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 7. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:11
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:27
  Reading
  Platform 1 estimated
  07:48
  Reading
  Platform 10 estimated
  08:14
  London Paddington
  Platform 5 estimated
  08:14
  London Paddington
  09:00
  London Kings Cross
  09:00
  London Kings Cross
  Platform 8 estimated
  10:51
  York
  Platform 9 estimated
  11:09
  York
  Platform 9 estimated
  11:31
  Leeds
  Platform 16A estimated
  11:56
  Leeds
  Platform 3B estimated
  12:08
  Shipley (Yorks)
  Platform 2 estimated
  12:23
  Shipley (Yorks)
  Platform 3W estimated
  12:26
  Baildon
  Platform 1 estimated
  Baildon
  Platform 1 estimated
  6 changes
  Peak
 8. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:11
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:27
  Reading
  Platform 1 estimated
  07:46
  Reading
  Platform 8 estimated
  12:01
  Leeds
  Platform 9D estimated
  12:20
  Leeds
  Platform 2C estimated
  12:32
  Shipley (Yorks)
  Platform 2W estimated
  12:53
  Shipley (Yorks)
  Platform 3W estimated
  12:56
  Baildon
  Platform 1 estimated
  Baildon
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 9. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:38
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:41
  London Paddington
  Platform 9 estimated
  08:41
  London Paddington
  09:33
  London Kings Cross
  09:33
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  11:47
  Leeds
  Platform 6 estimated
  12:03
  Leeds
  Platform 2B estimated
  12:14
  Guiseley
  Platform 1 estimated
  12:35
  Guiseley
  Platform 2 estimated
  12:40
  Baildon
  Platform 1 estimated
  Baildon
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 10. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:08
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:24
  Reading
  Platform 1 estimated
  08:46
  Reading
  Platform 10 estimated
  09:12
  London Paddington
  Platform 5 estimated
  09:12
  London Paddington
  10:03
  London Kings Cross
  10:03
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  12:16
  Leeds
  Platform 8 estimated
  12:26
  Leeds
  Platform 5B estimated
  12:37
  Shipley (Yorks)
  Platform 2 estimated
  12:53
  Shipley (Yorks)
  Platform 3W estimated
  12:56
  Baildon
  Platform 1 estimated
  Baildon
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Baildon to Aldermaston