Trains from

Alderley Edge to Kenton

 1. on time
  Alderley Edge
  Platform 2
  17:20
  Alderley Edge
  Platform 2
  17:43
  Crewe
  Platform 1
  17:56
  Crewe
  Platform 6
  19:01
  Milton Keynes Central
  Platform 5 estimated
  19:07
  Milton Keynes Central
  Platform 1 estimated
  19:30
  Watford Junction
  Platform 7 estimated
  19:41
  Watford Junction
  Platform 4 estimated
  19:59
  Kenton
  Platform 1
  on time
  Kenton
  Platform 1
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Alderley Edge
  Platform 2
  17:32
  Alderley Edge
  Platform 2
  18:01
  Crewe
  Platform 1
  18:24
  Crewe
  Platform 5
  19:47
  Watford Junction
  Platform 7 estimated
  19:54
  Watford Junction
  Platform 9 estimated
  20:02
  Harrow & Wealdstone
  Platform 6
  20:12
  Harrow & Wealdstone
  Platform 2
  20:14
  Kenton
  Platform 1
  on time
  Kenton
  Platform 1
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Alderley Edge
  Platform 2
  17:32
  Alderley Edge
  Platform 2
  18:01
  Crewe
  Platform 1
  18:24
  Crewe
  Platform 5
  19:47
  Watford Junction
  Platform 7 estimated
  20:01
  Watford Junction
  Platform 4 estimated
  20:19
  Kenton
  Platform 1
  on time
  Kenton
  Platform 1
  2 changes
  Off Peak
 4. on time
  Alderley Edge
  Platform 1
  17:38
  Alderley Edge
  Platform 1
  17:41
  Wilmslow
  Platform 1
  17:48
  Wilmslow
  Platform 4
  18:08
  Crewe
  Platform 6
  18:24
  Crewe
  Platform 5
  19:47
  Watford Junction
  Platform 7 estimated
  19:54
  Watford Junction
  Platform 9 estimated
  20:02
  Harrow & Wealdstone
  Platform 6
  20:12
  Harrow & Wealdstone
  Platform 2
  20:14
  Kenton
  Platform 1
  on time
  Kenton
  Platform 1
  4 changes
  Off Peak
 5. on time
  Alderley Edge
  Platform 1
  17:38
  Alderley Edge
  Platform 1
  17:41
  Wilmslow
  Platform 1
  17:48
  Wilmslow
  Platform 4
  18:08
  Crewe
  Platform 6
  18:24
  Crewe
  Platform 5
  19:47
  Watford Junction
  Platform 7 estimated
  20:01
  Watford Junction
  Platform 4 estimated
  20:19
  Kenton
  Platform 1
  on time
  Kenton
  Platform 1
  3 changes
  Off Peak
 6. on time
  Alderley Edge
  Platform 1
  17:49
  Alderley Edge
  Platform 1
  17:52
  Wilmslow
  Platform 3
  18:10
  Wilmslow
  Platform 4
  19:33
  Milton Keynes Central
  Platform 4 estimated
  19:47
  Milton Keynes Central
  Platform 2 estimated
  20:26
  Watford Junction
  Platform 9 estimated
  20:41
  Watford Junction
  Platform 4 estimated
  20:59
  Kenton
  Platform 1
  on time
  Kenton
  Platform 1
  3 changes
  Off Peak
 7. on time
  Alderley Edge
  Platform 1
  17:49
  Alderley Edge
  Platform 1
  17:52
  Wilmslow
  Platform 3
  18:10
  Wilmslow
  Platform 4
  20:08
  London Euston
  20:37
  London Euston
  21:04
  Kenton
  Platform 2
  on time
  Kenton
  Platform 2
  2 changes
  Off Peak
 8. on time
  Alderley Edge
  Platform 2
  18:31
  Alderley Edge
  Platform 2
  19:00
  Crewe
  Platform 1
  19:22
  Crewe
  Platform 5 estimated
  20:45
  Watford Junction
  Platform 7 estimated
  20:52
  Watford Junction
  Platform 9 estimated
  20:59
  Harrow & Wealdstone
  Platform 6
  21:12
  Harrow & Wealdstone
  Platform 2
  21:14
  Kenton
  Platform 1
  on time
  Kenton
  Platform 1
  3 changes
  Off Peak
 9. on time
  Alderley Edge
  Platform 2
  18:31
  Alderley Edge
  Platform 2
  19:00
  Crewe
  Platform 1
  19:22
  Crewe
  Platform 5 estimated
  20:45
  Watford Junction
  Platform 7 estimated
  21:01
  Watford Junction
  Platform 4 estimated
  21:19
  Kenton
  Platform 1
  on time
  Kenton
  Platform 1
  2 changes
  Off Peak
 10. on time
  Alderley Edge
  Platform 1
  18:49
  Alderley Edge
  Platform 1
  18:52
  Wilmslow
  Platform 3 estimated
  19:11
  Wilmslow
  Platform 4 estimated
  20:31
  Milton Keynes Central
  Platform 4 estimated
  21:00
  Milton Keynes Central
  Platform 4 estimated
  21:19
  Watford Junction
  Platform 7 estimated
  21:41
  Watford Junction
  Platform 4 estimated
  21:59
  Kenton
  Platform 1
  on time
  Kenton
  Platform 1
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Kenton to Alderley Edge