Trains from

Albrighton to Wick

 1. on time
  Albrighton
  22:21
  Albrighton
  22:38
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  22:48
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  00:11
  Manchester Piccadilly
  Platform 7 estimated
  04:54
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  08:20
  Glasgow Central
  Platform 3 estimated
  08:20
  Glasgow Central
  09:10
  Glasgow Queen Street
  09:10
  Glasgow Queen Street
  10:25
  Perth
  11:16
  Perth
  Platform 4 estimated
  13:29
  Inverness
  Platform 3 estimated
  14:00
  Inverness
  Platform 6 estimated
  18:22
  Wick
  Platform 1 estimated
  Wick
  Platform 1 estimated
  6 changes
  Peak
 2. Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  14:17
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  14:34
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  15:55
  Perth
  Platform 5 estimated
  16:16
  Perth
  Platform 7 estimated
  18:21
  Inverness
  Platform 3 estimated
  18:30
  Inverness
  Platform 6 estimated
  22:52
  Wick
  Platform 1 estimated
  Wick
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 3. Albrighton
  08:44
  Albrighton
  08:59
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  09:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  10:51
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  11:09
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  13:42
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  14:00
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  17:27
  Inverness
  Platform 2 estimated
  17:54
  Inverness
  18:29
  Invergordon
  18:49
  Invergordon
  Platform ML estimated
  22:17
  Wick
  Wick
  5 changes
  Peak
 4. Albrighton
  12:46
  Albrighton
  13:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  14:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  18:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  18:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  21:08
  Aberdeen
  Platform 6 estimated
  21:27
  Aberdeen
  Platform 6N estimated
  23:40
  Inverness
  Platform 2 estimated
  07:00
  Inverness
  Platform 5 estimated
  11:31
  Wick
  Wick
  4 changes
  Peak
 5. Albrighton
  09:21
  Albrighton
  09:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  14:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  14:37
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15F estimated
  15:55
  Perth
  Platform 5 estimated
  16:16
  Perth
  Platform 7 estimated
  18:21
  Inverness
  Platform 3 estimated
  18:30
  Inverness
  Platform 5 estimated
  22:52
  Wick
  Wick
  4 changes
  Peak
 6. Albrighton
  13:21
  Albrighton
  13:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  14:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  18:22
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  19:42
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  23:16
  Inverness
  Platform 2 estimated
  07:00
  Inverness
  Platform 5 estimated
  11:31
  Wick
  Wick
  3 changes
  Peak
 7. Albrighton
  14:21
  Albrighton
  14:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  15:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  17:07
  Lancaster
  Platform 3 estimated
  17:19
  Lancaster
  Platform 3 estimated
  19:34
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  19:46
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  23:16
  Inverness
  Platform 2 estimated
  07:00
  Inverness
  Platform 5 estimated
  11:31
  Wick
  Wick
  4 changes
  Peak
 8. Albrighton
  22:57
  Albrighton
  23:30
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  00:15
  Shrewsbury
  01:55
  Crewe
  05:57
  Crewe
  Platform 6 estimated
  09:16
  Glasgow Central
  Platform 3 estimated
  09:16
  Glasgow Central
  10:11
  Glasgow Queen Street
  10:11
  Glasgow Queen Street
  Platform 4 estimated
  13:29
  Inverness
  Platform 3 estimated
  14:00
  Inverness
  Platform 6 estimated
  18:22
  Wick
  Wick
  5 changes
  Peak
 9. Albrighton
  09:21
  Albrighton
  09:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  14:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  14:37
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15F estimated
  15:55
  Perth
  Platform 5 estimated
  16:16
  Perth
  Platform 7 estimated
  18:21
  Inverness
  Platform 3 estimated
  18:30
  Inverness
  Platform 5 estimated
  22:52
  Wick
  Wick
  4 changes
  Peak
 10. Albrighton
  13:21
  Albrighton
  13:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  14:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  18:22
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  19:42
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  23:16
  Inverness
  Platform 2 estimated
  07:00
  Inverness
  Platform 5 estimated
  11:31
  Wick
  Wick
  3 changes
  Peak

Find journey information for Wick to Albrighton