Trains from

Albrighton to West Ham

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1
  14:21
  Albrighton
  Platform 1
  14:36
  Wolverhampton
  Platform 4
  14:45
  Wolverhampton
  Platform 2
  16:32
  London Euston
  16:32
  London Euston
  17:07
  London St Pancras International
  17:07
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  17:14
  Stratford International
  Platform 3 estimated
  17:14
  Stratford International
  17:38
  West Ham
  West Ham
  4 changes
  Off Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1
  14:21
  Albrighton
  Platform 1
  14:36
  Wolverhampton
  Platform 4
  14:45
  Wolverhampton
  Platform 2
  16:32
  London Euston
  16:32
  London Euston
  17:31
  London Fenchurch Street
  17:31
  London Fenchurch Street
  Platform 2 estimated
  17:41
  West Ham
  on time
  West Ham
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Albrighton
  Platform 1
  15:21
  Albrighton
  Platform 1
  15:36
  Wolverhampton
  Platform 4
  15:45
  Wolverhampton
  Platform 2
  17:33
  London Euston
  17:33
  London Euston
  18:16
  London Liverpool Street
  18:16
  London Liverpool Street
  Platform 17 estimated
  18:24
  Stratford (London)
  Platform 8 estimated
  18:24
  Stratford (London)
  18:40
  West Ham
  West Ham
  4 changes
  Off Peak
 4. on time
  Albrighton
  Platform 1
  15:21
  Albrighton
  Platform 1
  15:36
  Wolverhampton
  Platform 4
  15:45
  Wolverhampton
  Platform 2
  17:33
  London Euston
  17:33
  London Euston
  18:31
  London Fenchurch Street
  18:31
  London Fenchurch Street
  Platform 2 estimated
  18:41
  West Ham
  on time
  West Ham
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  16:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  16:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  16:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  18:34
  London Euston
  18:34
  London Euston
  19:18
  London Liverpool Street
  19:18
  London Liverpool Street
  Platform 10 estimated
  19:25
  Stratford (London)
  Platform 10 estimated
  19:25
  Stratford (London)
  19:41
  West Ham
  West Ham
  4 changes
  Off Peak
 6. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  16:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  16:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  16:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  18:34
  London Euston
  18:34
  London Euston
  19:34
  London Fenchurch Street
  19:34
  London Fenchurch Street
  Platform 4 estimated
  19:43
  West Ham
  on time
  West Ham
  3 changes
  Off Peak
 7. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  17:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  17:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  17:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  19:33
  London Euston
  19:33
  London Euston
  20:34
  London Fenchurch Street
  20:34
  London Fenchurch Street
  Platform 3 estimated
  20:43
  West Ham
  on time
  West Ham
  3 changes
  Off Peak
 8. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  18:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  18:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  18:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  20:32
  London Euston
  20:32
  London Euston
  21:12
  London St Pancras International
  21:12
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  21:18
  Stratford International
  Platform 3 estimated
  21:18
  Stratford International
  21:42
  West Ham
  West Ham
  4 changes
  Off Peak
 9. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  18:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  18:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  18:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  20:32
  London Euston
  20:32
  London Euston
  21:34
  London Fenchurch Street
  21:34
  London Fenchurch Street
  Platform 3 estimated
  21:43
  West Ham
  on time
  West Ham
  3 changes
  Super Off Peak
 10. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  19:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  19:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  19:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  21:37
  London Euston
  21:37
  London Euston
  22:41
  London Fenchurch Street
  22:41
  London Fenchurch Street
  Platform 1 estimated
  22:50
  West Ham
  on time
  West Ham
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for West Ham to Albrighton