Trains from

Albrighton to West Allerton

 1. on time
  Albrighton
  05:58
  Albrighton
  06:13
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  06:21
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  07:33
  Liverpool South Parkway
  Platform 2 estimated
  08:06
  Liverpool South Parkway
  Platform 2 estimated
  08:10
  West Allerton
  Platform 4 estimated
  West Allerton
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:32
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:47
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  07:20
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  08:32
  Liverpool South Parkway
  Platform 2 estimated
  08:46
  Liverpool South Parkway
  Platform 2 estimated
  08:49
  West Allerton
  Platform 2 estimated
  West Allerton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 3. Albrighton
  Platform 1 estimated
  07:50
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:06
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  09:30
  Liverpool South Parkway
  Platform 2 estimated
  09:39
  Liverpool South Parkway
  Platform 2 estimated
  09:42
  West Allerton
  Platform 2 estimated
  West Allerton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 4. Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:54
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:01
  Liverpool South Parkway
  Platform 2 estimated
  10:39
  Liverpool South Parkway
  Platform 2 estimated
  10:42
  West Allerton
  Platform 2 estimated
  West Allerton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 5. Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  09:54
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  11:00
  Liverpool South Parkway
  Platform 2 estimated
  11:07
  Liverpool South Parkway
  Platform 2 estimated
  11:11
  West Allerton
  Platform 4 estimated
  West Allerton
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Off Peak
 6. Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  10:54
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:00
  Liverpool South Parkway
  Platform 2 estimated
  12:39
  Liverpool South Parkway
  Platform 2 estimated
  12:42
  West Allerton
  Platform 2 estimated
  West Allerton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak
 7. Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:54
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  13:00
  Liverpool South Parkway
  Platform 2 estimated
  13:07
  Liverpool South Parkway
  Platform 2 estimated
  13:11
  West Allerton
  Platform 4 estimated
  West Allerton
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Off Peak
 8. Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  12:54
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  14:00
  Liverpool South Parkway
  Platform 2 estimated
  14:07
  Liverpool South Parkway
  Platform 2 estimated
  14:11
  West Allerton
  Platform 4 estimated
  West Allerton
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Off Peak
 9. Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  13:54
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  15:02
  Liverpool South Parkway
  Platform 2 estimated
  15:39
  Liverpool South Parkway
  Platform 2 estimated
  15:42
  West Allerton
  Platform 2 estimated
  West Allerton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak
 10. Albrighton
  Platform 1 estimated
  14:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  14:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  14:54
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  16:00
  Liverpool South Parkway
  Platform 2 estimated
  16:39
  Liverpool South Parkway
  Platform 2 estimated
  16:42
  West Allerton
  Platform 2 estimated
  West Allerton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak

Find journey information for West Allerton to Albrighton