Trains from

Albrighton to Urmston

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1
  09:43
  Albrighton
  Platform 1
  09:58
  Wolverhampton
  Platform 2
  10:37
  Wolverhampton
  Platform 1
  11:28
  Warrington Bank Quay
  Platform 3 estimated
  11:28
  Warrington Bank Quay
  12:04
  Warrington Central
  12:04
  Warrington Central
  Platform 1 estimated
  12:22
  Urmston
  on time
  Urmston
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1
  10:31
  Albrighton
  Platform 1
  10:50
  Wolverhampton
  Platform 2
  11:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  12:26
  Warrington Bank Quay
  Platform 3 estimated
  12:26
  Warrington Bank Quay
  13:03
  Warrington Central
  13:03
  Warrington Central
  Platform 1 estimated
  13:21
  Urmston
  on time
  Urmston
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Albrighton
  12:46
  Albrighton
  13:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  13:16
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  14:16
  Stockport
  Platform 3 estimated
  14:27
  Stockport
  Platform 4 estimated
  14:41
  Manchester Oxford Road
  Platform 2 estimated
  14:46
  Manchester Oxford Road
  Platform 5 estimated
  14:55
  Urmston
  on time
  Urmston
  3 changes
  Off Peak
 4. on time
  Albrighton
  12:46
  Albrighton
  13:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  13:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  14:26
  Warrington Bank Quay
  Platform 3 estimated
  14:26
  Warrington Bank Quay
  15:03
  Warrington Central
  15:03
  Warrington Central
  Platform 1 estimated
  15:21
  Urmston
  on time
  Urmston
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Albrighton
  14:46
  Albrighton
  15:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  15:15
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  16:16
  Stockport
  Platform 3 estimated
  16:26
  Stockport
  Platform 4 estimated
  16:41
  Manchester Oxford Road
  Platform 2 estimated
  16:46
  Manchester Oxford Road
  Platform 5 estimated
  16:55
  Urmston
  on time
  Urmston
  3 changes
  Off Peak
 6. on time
  Albrighton
  14:46
  Albrighton
  15:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  15:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  16:26
  Warrington Bank Quay
  Platform 3 estimated
  16:26
  Warrington Bank Quay
  17:03
  Warrington Central
  17:03
  Warrington Central
  Platform 1 estimated
  17:21
  Urmston
  on time
  Urmston
  3 changes
  Off Peak
 7. on time
  Albrighton
  16:46
  Albrighton
  17:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  17:15
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  18:16
  Stockport
  Platform 3 estimated
  18:26
  Stockport
  Platform 3 estimated
  18:41
  Manchester Oxford Road
  Platform 2 estimated
  18:46
  Manchester Oxford Road
  Platform 5 estimated
  18:55
  Urmston
  on time
  Urmston
  3 changes
  Off Peak
 8. on time
  Albrighton
  16:46
  Albrighton
  17:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  17:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  18:26
  Warrington Bank Quay
  Platform 3 estimated
  18:26
  Warrington Bank Quay
  19:03
  Warrington Central
  19:03
  Warrington Central
  Platform 1 estimated
  19:21
  Urmston
  on time
  Urmston
  3 changes
  Off Peak
 9. on time
  Albrighton
  18:46
  Albrighton
  19:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  19:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  20:26
  Warrington Bank Quay
  Platform 3 estimated
  20:26
  Warrington Bank Quay
  21:04
  Warrington Central
  21:04
  Warrington Central
  Platform 1 estimated
  21:22
  Urmston
  on time
  Urmston
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Urmston to Albrighton