Trains from

Albrighton to Tonfanau

 1. on time
  Albrighton
  Platform 2
  10:38
  Albrighton
  Platform 2
  11:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  11:27
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  13:29
  Tonfanau
  Platform 1 estimated
  on time
  Tonfanau
  Platform 1 estimated
  1 change
  Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  12:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  13:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  13:29
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  15:30
  Tonfanau
  Platform 1 estimated
  on time
  Tonfanau
  Platform 1 estimated
  1 change
  Peak
 3. on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  14:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  15:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  15:30
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  17:32
  Tonfanau
  Platform 1 estimated
  on time
  Tonfanau
  Platform 1 estimated
  1 change
  Peak
 4. on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  16:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  17:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  17:29
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  19:37
  Tonfanau
  Platform 1 estimated
  on time
  Tonfanau
  Platform 1 estimated
  1 change
  Peak
 5. on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  19:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  20:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  20:32
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  21:43
  Machynlleth
  21:47
  Machynlleth
  22:20
  Tonfanau
  Platform 1 estimated
  on time
  Tonfanau
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 6. Albrighton
  Platform 2 estimated
  06:24
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  06:37
  Telford Central
  Platform 2 estimated
  07:01
  Telford Central
  Platform 2 estimated
  08:41
  Machynlleth
  08:52
  Machynlleth
  09:27
  Tonfanau
  Platform 1 estimated
  Tonfanau
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 7. Albrighton
  Platform 2 estimated
  08:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  09:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  09:30
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  11:33
  Tonfanau
  Platform 1 estimated
  Tonfanau
  Platform 1 estimated
  1 change
  Peak
 8. Albrighton
  Platform 2 estimated
  10:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  11:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  11:27
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  13:29
  Tonfanau
  Platform 1 estimated
  Tonfanau
  Platform 1 estimated
  1 change
  Peak
 9. Albrighton
  Platform 2 estimated
  12:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  13:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  13:29
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  15:30
  Tonfanau
  Platform 1 estimated
  Tonfanau
  Platform 1 estimated
  1 change
  Peak
 10. Albrighton
  Platform 2 estimated
  14:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  15:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  15:30
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  17:32
  Tonfanau
  Platform 1 estimated
  Tonfanau
  Platform 1 estimated
  1 change
  Peak

Find journey information for Tonfanau to Albrighton