Trains from

Albrighton to Southampton Airport Parkway

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1
  07:50
  Albrighton
  Platform 1
  08:06
  Wolverhampton
  Platform 4
  08:41
  Wolverhampton
  Platform 3
  11:33
  Southampton Airport Parkway
  Platform 2
  on time
  Southampton Airport Parkway
  Platform 2
  1 change
  Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1
  08:21
  Albrighton
  Platform 1
  08:36
  Wolverhampton
  Platform 4
  09:42
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:33
  Southampton Airport Parkway
  Platform 2
  on time
  Southampton Airport Parkway
  Platform 2
  1 change
  Peak
 3. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  10:33
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  13:08
  Southampton Airport Parkway
  Platform 2
  on time
  Southampton Airport Parkway
  Platform 2
  1 change
  Peak
 4. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:34
  Southampton Airport Parkway
  Platform 2
  on time
  Southampton Airport Parkway
  Platform 2
  1 change
  Off Peak
 5. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:55
  Birmingham New Street
  Platform 2B estimated
  12:33
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  15:09
  Southampton Airport Parkway
  Platform 2
  on time
  Southampton Airport Parkway
  Platform 2
  1 change
  Off Peak
 6. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  13:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  16:33
  Southampton Airport Parkway
  Platform 2
  on time
  Southampton Airport Parkway
  Platform 2
  1 change
  Off Peak
 7. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  14:33
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  17:08
  Southampton Airport Parkway
  Platform 2
  on time
  Southampton Airport Parkway
  Platform 2
  1 change
  Off Peak
 8. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  14:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  14:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  15:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  18:33
  Southampton Airport Parkway
  Platform 2
  on time
  Southampton Airport Parkway
  Platform 2
  1 change
  Off Peak
 9. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  15:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  15:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  16:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  19:33
  Southampton Airport Parkway
  Platform 2 estimated
  on time
  Southampton Airport Parkway
  Platform 2 estimated
  1 change
  Off Peak
 10. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  16:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  16:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  17:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  20:34
  Southampton Airport Parkway
  Platform 2 estimated
  on time
  Southampton Airport Parkway
  Platform 2 estimated
  1 change
  Off Peak

Find journey information for Southampton Airport Parkway to Albrighton