Trains from

Albrighton to Roydon

 1. expected to depart at 
  Albrighton
  Platform 1
  23:59
  Albrighton
  Platform 1
  00:17
  Wolverhampton
  Platform 2
  05:00
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  07:05
  London Euston
  07:05
  London Euston
  08:18
  Tottenham Hale
  08:18
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  08:43
  Roydon
  Platform 2 estimated
  Roydon
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 2. Albrighton
  05:58
  Albrighton
  06:13
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  06:27
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:15
  London Euston
  08:15
  London Euston
  09:14
  Tottenham Hale
  09:14
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  09:39
  Roydon
  Platform 2 estimated
  Roydon
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 3. Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:32
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:47
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  07:05
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:43
  London Euston
  08:43
  London Euston
  09:28
  London Liverpool Street
  09:28
  London Liverpool Street
  Platform 3 estimated
  09:57
  Roydon
  Roydon
  3 changes
  Peak
 4. Albrighton
  Platform 1 estimated
  07:50
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:25
  Birmingham New Street
  Platform 1B estimated
  08:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  10:13
  London Euston
  10:13
  London Euston
  11:13
  Tottenham Hale
  11:13
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  11:39
  Roydon
  Platform 2 estimated
  Roydon
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 5. Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:32
  London Euston
  10:32
  London Euston
  11:28
  London Liverpool Street
  11:28
  London Liverpool Street
  Platform 7 estimated
  11:57
  Roydon
  Roydon
  3 changes
  Peak
 6. Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  09:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:34
  London Euston
  11:34
  London Euston
  12:28
  London Liverpool Street
  12:28
  London Liverpool Street
  Platform 5 estimated
  12:57
  Roydon
  Roydon
  3 changes
  Off Peak
 7. Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  10:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:33
  London Euston
  12:33
  London Euston
  13:28
  London Liverpool Street
  13:28
  London Liverpool Street
  Platform 8 estimated
  13:57
  Roydon
  Roydon
  3 changes
  Off Peak
 8. Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  13:33
  London Euston
  13:33
  London Euston
  14:28
  London Liverpool Street
  14:28
  London Liverpool Street
  Platform 7 estimated
  14:57
  Roydon
  Roydon
  3 changes
  Off Peak
 9. Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  12:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  14:33
  London Euston
  14:33
  London Euston
  15:28
  London Liverpool Street
  15:28
  London Liverpool Street
  Platform 1 estimated
  15:57
  Roydon
  Roydon
  3 changes
  Off Peak
 10. Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  13:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  15:33
  London Euston
  15:33
  London Euston
  16:43
  London Liverpool Street
  16:43
  London Liverpool Street
  Platform 3 estimated
  17:14
  Roydon
  Platform 2 estimated
  Roydon
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Roydon to Albrighton