Trains from

Albrighton to Roy Bridge

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1
  06:32
  Albrighton
  Platform 1
  06:47
  Wolverhampton
  Platform 3
  07:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  11:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  11:15
  Glasgow Central
  12:21
  Glasgow Queen Street
  12:21
  Glasgow Queen Street
  Platform 7 estimated
  15:50
  Roy Bridge
  Platform 1
  on time
  Roy Bridge
  Platform 1
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  13:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  17:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  17:15
  Glasgow Central
  18:21
  Glasgow Queen Street
  18:21
  Glasgow Queen Street
  Platform 5 estimated
  21:46
  Roy Bridge
  Platform 1 estimated
  on time
  Roy Bridge
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 3. Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:03
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:18
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  07:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  11:15
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  11:15
  Glasgow Central
  12:21
  Glasgow Queen Street
  12:21
  Glasgow Queen Street
  14:01
  Crianlarich
  14:24
  Crianlarich
  Platform 2 estimated
  15:50
  Roy Bridge
  Platform 1 estimated
  Roy Bridge
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 4. Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  13:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  17:15
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  17:15
  Glasgow Central
  18:21
  Glasgow Queen Street
  18:21
  Glasgow Queen Street
  20:01
  Crianlarich
  20:20
  Crianlarich
  Platform 2 estimated
  21:46
  Roy Bridge
  Platform 1 estimated
  Roy Bridge
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 5. Albrighton
  Platform 1 estimated
  16:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  16:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  17:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  21:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  21:15
  Glasgow Central
  09:56
  Glasgow Queen Street
  09:56
  Glasgow Queen Street
  11:36
  Crianlarich
  14:24
  Crianlarich
  Platform 2 estimated
  15:50
  Roy Bridge
  Roy Bridge
  4 changes
  Peak
 6. Albrighton
  Platform 1 estimated
  17:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  17:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  18:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  19:54
  Preston (Lancs)
  Platform 6 estimated
  20:41
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  23:09
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  23:09
  Glasgow Central
  09:56
  Glasgow Queen Street
  09:56
  Glasgow Queen Street
  11:36
  Crianlarich
  14:24
  Crianlarich
  Platform 2 estimated
  15:50
  Roy Bridge
  Roy Bridge
  5 changes
  Peak
 7. Albrighton
  12:46
  Albrighton
  13:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  13:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  17:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  17:15
  Glasgow Central
  18:20
  Glasgow Queen Street
  18:20
  Glasgow Queen Street
  20:00
  Crianlarich
  20:20
  Crianlarich
  Platform 2 estimated
  21:46
  Roy Bridge
  Roy Bridge
  4 changes
  Peak
 8. Albrighton
  21:56
  Albrighton
  23:03
  Crewe
  Platform 12 estimated
  23:36
  Crewe
  Platform 6 estimated
  09:31
  Roy Bridge
  Roy Bridge
  1 change
  Peak
 9. Albrighton
  06:32
  Albrighton
  06:47
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  07:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  11:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  11:15
  Glasgow Central
  12:21
  Glasgow Queen Street
  12:21
  Glasgow Queen Street
  Platform 2 estimated
  15:50
  Roy Bridge
  Roy Bridge
  3 changes
  Peak
 10. Albrighton
  12:21
  Albrighton
  12:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  13:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  17:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  17:15
  Glasgow Central
  18:21
  Glasgow Queen Street
  18:21
  Glasgow Queen Street
  Platform 3 estimated
  21:46
  Roy Bridge
  Roy Bridge
  3 changes
  Peak

Find journey information for Roy Bridge to Albrighton