Trains from

Albrighton to Roughton Road

 1. on time
  Albrighton
  06:03
  Albrighton
  06:44
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  07:22
  Birmingham New Street
  Platform 10M estimated
  09:14
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  09:45
  Peterborough
  Platform 5 estimated
  11:15
  Norwich
  Platform 3B estimated
  11:45
  Norwich
  Platform 4 estimated
  12:25
  Roughton Road
  Roughton Road
  3 changes
  Peak
 2. Albrighton
  08:21
  Albrighton
  08:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  09:22
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  11:13
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  11:41
  Peterborough
  Platform 4 estimated
  13:13
  Norwich
  Platform 3B estimated
  13:45
  Norwich
  Platform 4 estimated
  14:25
  Roughton Road
  Roughton Road
  3 changes
  Peak
 3. Albrighton
  10:21
  Albrighton
  10:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  11:22
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  13:13
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  13:40
  Peterborough
  Platform 4 estimated
  15:13
  Norwich
  Platform 3B estimated
  15:45
  Norwich
  Platform 4 estimated
  16:27
  Roughton Road
  Roughton Road
  3 changes
  Peak
 4. Albrighton
  11:21
  Albrighton
  11:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  12:22
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  14:13
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  14:41
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  16:12
  Norwich
  Platform 3B estimated
  16:45
  Norwich
  Platform 5 estimated
  17:27
  Roughton Road
  Roughton Road
  3 changes
  Peak
 5. Albrighton
  12:21
  Albrighton
  12:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  13:22
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  15:13
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  15:45
  Peterborough
  Platform 5 estimated
  17:12
  Norwich
  Platform 3B estimated
  17:45
  Norwich
  Platform 4 estimated
  18:30
  Roughton Road
  Roughton Road
  3 changes
  Peak
 6. Albrighton
  13:21
  Albrighton
  13:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  14:22
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  16:12
  Peterborough
  Platform 7 estimated
  16:39
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  18:13
  Norwich
  Platform 3B estimated
  18:55
  Norwich
  Platform 6 estimated
  19:34
  Roughton Road
  Roughton Road
  3 changes
  Peak
 7. Albrighton
  14:21
  Albrighton
  14:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  15:22
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  17:12
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  17:40
  Peterborough
  Platform 4 estimated
  19:13
  Norwich
  Platform 3 estimated
  19:55
  Norwich
  Platform 5 estimated
  20:37
  Roughton Road
  Roughton Road
  3 changes
  Peak
 8. Albrighton
  15:21
  Albrighton
  15:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  16:22
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  18:13
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  18:44
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  20:16
  Norwich
  Platform 3B estimated
  21:15
  Norwich
  Platform 6 estimated
  21:55
  Roughton Road
  Roughton Road
  3 changes
  Peak
 9. Albrighton
  17:21
  Albrighton
  17:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  18:22
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  20:53
  Ely
  Platform 2 estimated
  21:28
  Ely
  Platform 2 estimated
  22:32
  Norwich
  Platform 1B estimated
  23:05
  Norwich
  Platform 5 estimated
  23:45
  Roughton Road
  Roughton Road
  3 changes
  Peak
 10. Albrighton
  19:21
  Albrighton
  19:55
  Birmingham New Street
  Platform 4B estimated
  20:22
  Birmingham New Street
  Platform 8A estimated
  22:47
  Ely
  Platform 2 estimated
  23:12
  Ely
  Platform 1 estimated
  00:13
  Norwich
  Platform 3 estimated
  08:36
  Norwich
  Platform 5A estimated
  09:16
  Roughton Road
  Roughton Road
  3 changes
  Peak

Find journey information for Roughton Road to Albrighton