Trains from

Albrighton to Paisley Gilmour Street

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1
  16:21
  Albrighton
  Platform 1
  16:36
  Wolverhampton
  Platform 4
  17:37
  Wolverhampton
  Platform 1
  18:51
  Preston (Lancs)
  Platform 3
  19:41
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  22:01
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  22:16
  Glasgow Central
  Platform 15 estimated
  22:25
  Paisley Gilmour Street
  Platform 4 estimated
  on time
  Paisley Gilmour Street
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1
  17:21
  Albrighton
  Platform 1
  17:36
  Wolverhampton
  Platform 4
  18:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  19:54
  Preston (Lancs)
  Platform 6
  20:41
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  23:09
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  23:30
  Glasgow Central
  Platform 15 estimated
  23:39
  Paisley Gilmour Street
  Platform 4 estimated
  on time
  Paisley Gilmour Street
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  18:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  19:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  19:28
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  20:23
  Chester
  Platform 3B estimated
  20:30
  Chester
  Platform 7B estimated
  21:06
  Birkenhead Hamilton Square
  Platform 1 estimated
  21:06
  Birkenhead Hamilton Square
  22:30
  Birkenhead 12 Quays
  22:30
  Birkenhead 12 Quays
  06:30
  Belfast Port
  07:30
  Belfast Port
  09:45
  Cairnryan (Port)
  10:15
  Cairnryan (Port)
  11:30
  Ayr
  11:45
  Ayr
  Platform 2 estimated
  12:25
  Paisley Gilmour Street
  Platform 3 estimated
  Paisley Gilmour Street
  Platform 3 estimated
  7 changes
  Peak
 4. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  22:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  22:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  22:49
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  00:10
  Manchester Piccadilly
  Platform 9 estimated
  08:10
  Manchester Piccadilly
  09:10
  Preston (Lancs)
  10:03
  Preston (Lancs)
  Platform 5 estimated
  12:44
  Glasgow Central
  Platform 5 estimated
  13:00
  Glasgow Central
  Platform 14 estimated
  13:09
  Paisley Gilmour Street
  Platform 4 estimated
  Paisley Gilmour Street
  Platform 4 estimated
  4 changes
  Peak
 5. Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:44
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:59
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  09:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  11:16
  Lancaster
  Platform 3 estimated
  11:54
  Lancaster
  Platform 3 estimated
  14:05
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  14:20
  Glasgow Central
  Platform 14 estimated
  14:35
  Paisley Gilmour Street
  Platform 2 estimated
  Paisley Gilmour Street
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 6. Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:43
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:58
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  14:21
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  14:40
  Glasgow Central
  Platform 13 estimated
  14:49
  Paisley Gilmour Street
  Platform 4 estimated
  Paisley Gilmour Street
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Peak
 7. Albrighton
  10:31
  Albrighton
  10:50
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  11:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  15:19
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  15:40
  Glasgow Central
  Platform 12 estimated
  15:49
  Paisley Gilmour Street
  Platform 4 estimated
  Paisley Gilmour Street
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Peak
 8. Albrighton
  12:46
  Albrighton
  13:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  13:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  17:20
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  17:40
  Glasgow Central
  Platform 15 estimated
  17:49
  Paisley Gilmour Street
  Platform 4 estimated
  Paisley Gilmour Street
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Peak
 9. Albrighton
  14:46
  Albrighton
  15:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  15:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  19:20
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  19:40
  Glasgow Central
  Platform 14 estimated
  19:49
  Paisley Gilmour Street
  Platform 4 estimated
  Paisley Gilmour Street
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Peak
 10. Albrighton
  16:46
  Albrighton
  17:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  17:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  21:22
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  21:40
  Glasgow Central
  Platform 12 estimated
  21:49
  Paisley Gilmour Street
  Platform 4 estimated
  Paisley Gilmour Street
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Peak

Find journey information for Paisley Gilmour Street to Albrighton