Trains from

Albrighton to Kilmarnock

 1. Albrighton
  05:58
  Albrighton
  06:13
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  06:37
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  09:00
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  09:21
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  10:38
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  11:13
  Glasgow Central
  Platform 8 estimated
  11:51
  Kilmarnock
  Platform 2 estimated
  Kilmarnock
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 2. Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:32
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:47
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  07:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  11:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  11:43
  Glasgow Central
  Platform 8 estimated
  12:21
  Kilmarnock
  Platform 2 estimated
  Kilmarnock
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 3. Albrighton
  Platform 1 estimated
  07:50
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:06
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  10:59
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  11:12
  Carlisle
  Platform 7 estimated
  12:58
  Kilmarnock
  Platform 3 estimated
  Kilmarnock
  Platform 3 estimated
  2 changes
  Peak
 4. Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  09:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  13:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  13:43
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  14:21
  Kilmarnock
  Platform 2 estimated
  Kilmarnock
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 5. Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  12:59
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  13:10
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  14:57
  Kilmarnock
  Platform 4 estimated
  Kilmarnock
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Peak
 6. Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  15:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  15:43
  Glasgow Central
  Platform 8 estimated
  16:22
  Kilmarnock
  Platform 2 estimated
  Kilmarnock
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 7. Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  12:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  14:59
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  15:14
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  16:41
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  17:13
  Glasgow Central
  Platform 3 estimated
  17:52
  Kilmarnock
  Platform 2 estimated
  Kilmarnock
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 8. Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  13:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  17:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  17:42
  Glasgow Central
  Platform 10 estimated
  18:22
  Kilmarnock
  Platform 4 estimated
  Kilmarnock
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Peak
 9. Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  14:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  17:00
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  17:57
  Carlisle
  Platform 7 estimated
  19:41
  Kilmarnock
  Platform 3 estimated
  Kilmarnock
  Platform 3 estimated
  2 changes
  Peak
 10. Albrighton
  Platform 1 estimated
  14:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  14:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  15:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  19:23
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  20:13
  Glasgow Central
  Platform 9 estimated
  20:52
  Kilmarnock
  Platform 4 estimated
  Kilmarnock
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Peak

Find journey information for Kilmarnock to Albrighton