Trains from

Albrighton to Dundee

 1. on time
  Albrighton
  05:58
  Albrighton
  06:13
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  06:37
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  10:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  11:43
  Dundee
  Platform 4 estimated
  Dundee
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:32
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:47
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  07:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  09:59
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  10:12
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  11:28
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  11:35
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  12:37
  Dundee
  Platform 4 estimated
  Dundee
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Peak
 3. Albrighton
  Platform 1 estimated
  07:50
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:06
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  12:16
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  12:34
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  13:37
  Dundee
  Platform 4 estimated
  Dundee
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Peak
 4. Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  09:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  10:51
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  11:03
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  13:19
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  13:35
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  14:37
  Dundee
  Platform 4 estimated
  Dundee
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Peak
 5. Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  14:12
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  14:33
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  15:46
  Dundee
  Platform 4 estimated
  Dundee
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Peak
 6. Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  13:59
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  14:12
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  15:29
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  15:35
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  16:37
  Dundee
  Platform 4 estimated
  Dundee
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Peak
 7. Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  12:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  16:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  16:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  17:39
  Dundee
  Platform 4 estimated
  Dundee
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Peak
 8. Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  13:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  14:51
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  15:04
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  17:31
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  17:41
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  18:47
  Dundee
  Platform 4 estimated
  Dundee
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Peak
 9. Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  14:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  18:22
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  18:33
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  19:53
  Dundee
  Platform 4 estimated
  Dundee
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Peak
 10. Albrighton
  Platform 1 estimated
  14:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  14:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  15:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  16:51
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  17:03
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  19:34
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  19:39
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  20:46
  Dundee
  Platform 4 estimated
  Dundee
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Dundee to Albrighton