Trains from

Albrighton to Brondesbury Park

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1
  12:21
  Albrighton
  Platform 1
  12:36
  Wolverhampton
  Platform 4
  12:45
  Wolverhampton
  Platform 2
  14:33
  London Euston
  14:57
  London Euston
  15:11
  Willesden Junction
  Platform 3
  15:22
  Willesden Junction
  Platform 4
  15:26
  Brondesbury Park
  Platform 2
  on time
  Brondesbury Park
  Platform 2
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1
  13:21
  Albrighton
  Platform 1
  13:36
  Wolverhampton
  Platform 4
  13:45
  Wolverhampton
  Platform 2
  15:33
  London Euston
  15:57
  London Euston
  16:11
  Willesden Junction
  Platform 3
  16:23
  Willesden Junction
  Platform 4
  16:27
  Brondesbury Park
  Platform 2
  on time
  Brondesbury Park
  Platform 2
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  14:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  14:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  14:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  16:32
  London Euston
  16:32
  London Euston
  17:08
  Highbury & Islington
  17:08
  Highbury & Islington
  Platform 7
  17:28
  Brondesbury Park
  Platform 1
  on time
  Brondesbury Park
  Platform 1
  3 changes
  Off Peak
 4. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  15:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  15:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  15:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  17:33
  London Euston
  17:57
  London Euston
  18:11
  Willesden Junction
  Platform 3
  18:22
  Willesden Junction
  Platform 4
  18:26
  Brondesbury Park
  Platform 2
  on time
  Brondesbury Park
  Platform 2
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  16:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  16:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  16:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  18:34
  London Euston
  18:57
  London Euston
  19:11
  Willesden Junction
  Platform 3
  19:22
  Willesden Junction
  Platform 4
  19:25
  Brondesbury Park
  Platform 2
  expected to arrive at 
  Brondesbury Park
  Platform 2
  3 changes
  Off Peak
 6. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  17:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  17:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  17:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  19:33
  London Euston
  19:57
  London Euston
  20:11
  Willesden Junction
  Platform 3
  20:23
  Willesden Junction
  Platform 4
  20:28
  Brondesbury Park
  Platform 2
  on time
  Brondesbury Park
  Platform 2
  3 changes
  Off Peak
 7. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  18:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  18:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  18:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  20:32
  London Euston
  20:57
  London Euston
  21:11
  Willesden Junction
  Platform 3
  21:20
  Willesden Junction
  Platform 4
  21:24
  Brondesbury Park
  Platform 2
  on time
  Brondesbury Park
  Platform 2
  3 changes
  Off Peak
 8. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  19:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  19:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  19:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  21:37
  London Euston
  21:57
  London Euston
  22:11
  Willesden Junction
  Platform 3
  22:21
  Willesden Junction
  Platform 4
  22:26
  Brondesbury Park
  Platform 2
  on time
  Brondesbury Park
  Platform 2
  3 changes
  Off Peak
 9. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  20:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  20:36
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  20:47
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  22:21
  Watford Junction
  Platform 9 estimated
  22:27
  Watford Junction
  Platform 10 estimated
  22:33
  Harrow & Wealdstone
  Platform 6
  22:43
  Harrow & Wealdstone
  Platform 2
  22:59
  Willesden Junction
  Platform 1 estimated
  23:04
  Willesden Junction
  Platform 4
  23:08
  Brondesbury Park
  Platform 2
  on time
  Brondesbury Park
  Platform 2
  4 changes
  Off Peak
 10. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  20:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  20:36
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  20:47
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  22:42
  London Euston
  22:57
  London Euston
  23:11
  Willesden Junction
  Platform 3
  23:25
  Willesden Junction
  Platform 4
  23:29
  Brondesbury Park
  Platform 2
  on time
  Brondesbury Park
  Platform 2
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Brondesbury Park to Albrighton