Trains from

Albrighton to Arklow

 1. Albrighton
  Platform 2 estimated
  09:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  10:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  10:23
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  13:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  18:38
  Dublin Connolly
  18:38
  Dublin Connolly
  20:10
  Arklow
  Arklow
  4 changes
  Peak
 2. Albrighton
  Platform 2 estimated
  20:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  21:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  21:39
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  23:50
  Llandudno Junction
  Platform 1 estimated
  23:59
  Llandudno Junction
  01:14
  Holyhead
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  09:40
  Dublin Connolly
  09:40
  Dublin Connolly
  11:08
  Arklow
  Arklow
  5 changes
  Peak
 3. Albrighton
  Platform 1 estimated
  23:59
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  00:17
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  05:48
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  13:36
  Dublin Connolly
  13:36
  Dublin Connolly
  15:10
  Arklow
  Arklow
  4 changes
  Peak
 4. Albrighton
  Platform 2 estimated
  00:16
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  00:53
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  05:20
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  06:28
  Chester
  Platform 2 estimated
  06:44
  Chester
  Platform 3 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  13:36
  Dublin Connolly
  13:36
  Dublin Connolly
  15:10
  Arklow
  Arklow
  5 changes
  Peak
 5. Albrighton
  09:38
  Albrighton
  10:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  10:23
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  13:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  18:38
  Dublin Connolly
  18:38
  Dublin Connolly
  20:10
  Arklow
  Arklow
  4 changes
  Peak
 6. Albrighton
  20:38
  Albrighton
  21:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  21:39
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  23:50
  Llandudno Junction
  Platform 1 estimated
  23:59
  Llandudno Junction
  01:14
  Holyhead
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  09:40
  Dublin Connolly
  09:40
  Dublin Connolly
  11:08
  Arklow
  Arklow
  5 changes
  Peak
 7. Albrighton
  23:59
  Albrighton
  00:17
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  05:48
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  13:36
  Dublin Connolly
  13:36
  Dublin Connolly
  15:10
  Arklow
  Arklow
  4 changes
  Peak
 8. Albrighton
  00:16
  Albrighton
  00:53
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  05:20
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  06:28
  Chester
  Platform 2 estimated
  06:44
  Chester
  Platform 3 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  13:36
  Dublin Connolly
  13:36
  Dublin Connolly
  15:10
  Arklow
  Arklow
  5 changes
  Peak

Find journey information for Arklow to Albrighton