Trains from

Abergavenny to Leyton

 1. on time
  Abergavenny
  05:51
  Abergavenny
  06:19
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  06:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  08:37
  London Paddington
  Platform 3 estimated
  08:37
  London Paddington
  09:33
  London Liverpool Street
  09:33
  London Liverpool Street
  Platform 1 estimated
  09:48
  Walthamstow Central
  Platform 2 estimated
  09:48
  Walthamstow Central
  10:09
  Walthamstow Queens Road
  10:09
  Walthamstow Queens Road
  Platform 2 estimated
  10:11
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Peak
 2. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  07:04
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  07:30
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  07:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  09:25
  London Paddington
  Platform 9 estimated
  09:25
  London Paddington
  10:20
  London Liverpool Street
  10:20
  London Liverpool Street
  Platform 15 estimated
  10:31
  Forest Gate
  Platform 2 estimated
  10:31
  Forest Gate
  10:55
  Wanstead Park
  10:55
  Wanstead Park
  Platform 1 estimated
  10:57
  Leytonstone High Road
  Platform 1 estimated
  Leytonstone High Road
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Peak
 3. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  07:34
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  08:00
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  08:10
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  09:55
  London Paddington
  Platform 8 estimated
  09:55
  London Paddington
  10:40
  Moorgate
  10:40
  Moorgate
  Platform 9 estimated
  10:56
  Harringay
  Platform 2 estimated
  10:56
  Harringay
  11:14
  Harringay Green Lanes
  11:14
  Harringay Green Lanes
  Platform 2 estimated
  11:26
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Peak
 4. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  08:33
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  08:59
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  09:10
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  11:00
  London Paddington
  Platform 1 estimated
  11:00
  London Paddington
  11:46
  London St Pancras International
  11:46
  London St Pancras International
  Platform B estimated
  11:52
  Finsbury Park
  Platform 7 estimated
  11:52
  Finsbury Park
  12:22
  Blackhorse Road
  12:22
  Blackhorse Road
  Platform 2 estimated
  12:26
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak
 5. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  08:33
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  08:59
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  09:10
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  11:00
  London Paddington
  Platform 1 estimated
  11:00
  London Paddington
  12:00
  London Liverpool Street
  12:00
  London Liverpool Street
  Platform 16 estimated
  12:11
  Forest Gate
  Platform 2 estimated
  12:11
  Forest Gate
  12:25
  Wanstead Park
  12:25
  Wanstead Park
  Platform 1 estimated
  12:27
  Leytonstone High Road
  Platform 1 estimated
  Leytonstone High Road
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Off Peak
 6. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  09:05
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  09:34
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  09:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  11:32
  London Paddington
  Platform 8 estimated
  11:32
  London Paddington
  12:30
  London Liverpool Street
  12:30
  London Liverpool Street
  Platform 17 estimated
  12:41
  Forest Gate
  Platform 2 estimated
  12:41
  Forest Gate
  12:55
  Wanstead Park
  12:55
  Wanstead Park
  Platform 1 estimated
  12:57
  Leytonstone High Road
  Platform 1 estimated
  Leytonstone High Road
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Off Peak
 7. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  09:58
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  10:22
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  10:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  12:30
  London Paddington
  Platform 11 estimated
  12:30
  London Paddington
  13:16
  London St Pancras International
  13:16
  London St Pancras International
  Platform B estimated
  13:22
  Finsbury Park
  Platform 7 estimated
  13:22
  Finsbury Park
  13:52
  Blackhorse Road
  13:52
  Blackhorse Road
  Platform 2 estimated
  13:56
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Super Off Peak
 8. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  09:58
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  10:22
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  10:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  12:30
  London Paddington
  Platform 11 estimated
  12:30
  London Paddington
  13:30
  London Liverpool Street
  13:30
  London Liverpool Street
  Platform 17 estimated
  13:41
  Forest Gate
  Platform 2 estimated
  13:41
  Forest Gate
  13:55
  Wanstead Park
  13:55
  Wanstead Park
  Platform 1 estimated
  13:57
  Leytonstone High Road
  Platform 1 estimated
  Leytonstone High Road
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Super Off Peak
 9. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  10:33
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  11:01
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  11:10
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  13:01
  London Paddington
  Platform 8 estimated
  13:01
  London Paddington
  13:46
  London St Pancras International
  13:46
  London St Pancras International
  Platform B estimated
  13:52
  Finsbury Park
  Platform 7 estimated
  13:52
  Finsbury Park
  14:22
  Blackhorse Road
  14:22
  Blackhorse Road
  Platform 2 estimated
  14:26
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Super Off Peak
 10. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  10:33
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  11:01
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  11:10
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  13:01
  London Paddington
  Platform 8 estimated
  13:01
  London Paddington
  14:00
  London Liverpool Street
  14:00
  London Liverpool Street
  Platform 16 estimated
  14:11
  Forest Gate
  Platform 2 estimated
  14:11
  Forest Gate
  14:25
  Wanstead Park
  14:25
  Wanstead Park
  Platform 1 estimated
  14:27
  Leytonstone High Road
  Platform 1 estimated
  Leytonstone High Road
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Leyton to Abergavenny