Trains from

Abergavenny to Ashton-under-Lyne

 1. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  00:01
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  00:51
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  08:23
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  08:50
  Bristol Parkway
  Platform 3 estimated
  09:25
  Bristol Parkway
  Platform 3 estimated
  10:49
  Birmingham New Street
  Platform 8A estimated
  11:01
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  12:41
  Manchester Piccadilly
  Platform 9 estimated
  13:17
  Manchester Piccadilly
  Platform 3 estimated
  13:29
  Stalybridge
  Platform 4 estimated
  14:03
  Stalybridge
  14:13
  Ashton-under-lyne
  Ashton-under-lyne
  5 changes
  Peak
 2. Abergavenny
  09:42
  Abergavenny
  12:12
  Shrewsbury
  12:51
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  14:17
  Manchester Piccadilly
  Platform 3 estimated
  14:17
  Manchester Piccadilly
  15:07
  Manchester Victoria
  15:07
  Manchester Victoria
  15:37
  Ashton-under-lyne
  Platform 2 estimated
  Ashton-under-lyne
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 3. Abergavenny
  10:00
  Abergavenny
  10:50
  Newport (South Wales)
  11:02
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  12:45
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  12:57
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  14:29
  Manchester Piccadilly
  Platform 6 estimated
  14:29
  Manchester Piccadilly
  15:07
  Manchester Victoria
  15:07
  Manchester Victoria
  15:37
  Ashton-under-lyne
  Platform 2 estimated
  Ashton-under-lyne
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 4. Abergavenny
  10:45
  Abergavenny
  13:15
  Shrewsbury
  13:55
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  15:23
  Manchester Piccadilly
  Platform 6 estimated
  15:23
  Manchester Piccadilly
  16:07
  Manchester Victoria
  16:07
  Manchester Victoria
  16:37
  Ashton-under-lyne
  Platform 2 estimated
  Ashton-under-lyne
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 5. Abergavenny
  11:50
  Abergavenny
  14:20
  Shrewsbury
  14:56
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  16:14
  Manchester Piccadilly
  Platform 5 estimated
  16:14
  Manchester Piccadilly
  17:07
  Manchester Victoria
  17:07
  Manchester Victoria
  17:37
  Ashton-under-lyne
  Platform 2 estimated
  Ashton-under-lyne
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 6. Abergavenny
  12:47
  Abergavenny
  15:17
  Shrewsbury
  15:52
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  17:23
  Manchester Piccadilly
  Platform 4 estimated
  17:23
  Manchester Piccadilly
  18:07
  Manchester Victoria
  18:07
  Manchester Victoria
  18:37
  Ashton-under-lyne
  Platform 2 estimated
  Ashton-under-lyne
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 7. Abergavenny
  13:40
  Abergavenny
  14:30
  Newport (South Wales)
  14:38
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  15:01
  Bristol Parkway
  Platform 3 estimated
  15:10
  Bristol Parkway
  Platform 3 estimated
  17:59
  Manchester Piccadilly
  Platform 3 estimated
  18:17
  Manchester Piccadilly
  Platform 2 estimated
  18:29
  Stalybridge
  Platform 3 estimated
  19:03
  Stalybridge
  19:13
  Ashton-under-lyne
  Ashton-under-lyne
  4 changes
  Peak
 8. Abergavenny
  13:50
  Abergavenny
  16:20
  Shrewsbury
  16:56
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  18:18
  Manchester Piccadilly
  Platform 4 estimated
  18:18
  Manchester Piccadilly
  19:07
  Manchester Victoria
  19:07
  Manchester Victoria
  19:37
  Ashton-under-lyne
  Platform 2 estimated
  Ashton-under-lyne
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 9. Abergavenny
  14:25
  Abergavenny
  15:15
  Newport (South Wales)
  15:38
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  16:00
  Bristol Parkway
  Platform 3 estimated
  16:10
  Bristol Parkway
  Platform 3 estimated
  18:59
  Manchester Piccadilly
  Platform 4 estimated
  19:17
  Manchester Piccadilly
  Platform 2 estimated
  19:29
  Stalybridge
  Platform 4 estimated
  20:03
  Stalybridge
  20:13
  Ashton-under-lyne
  Ashton-under-lyne
  4 changes
  Peak

Find journey information for Ashton-under-Lyne to Abergavenny