Trains from

Abererch to Thurgarton

 1. Abererch
  Platform 1 estimated
  07:27
  Abererch
  Platform 1 estimated
  12:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  12:49
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  13:36
  Derby
  Platform 4A estimated
  14:12
  Derby
  Platform 6A estimated
  15:11
  Thurgarton
  Thurgarton
  2 changes
  Peak
 2. Abererch
  Platform 1 estimated
  09:37
  Abererch
  Platform 1 estimated
  14:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  15:03
  Birmingham New Street
  Platform 9 estimated
  15:40
  Derby
  Platform 1 estimated
  16:12
  Derby
  Platform 6A estimated
  17:08
  Thurgarton
  Thurgarton
  2 changes
  Off Peak
 3. Abererch
  Platform 1 estimated
  11:40
  Abererch
  Platform 1 estimated
  16:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  16:49
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  18:04
  Nottingham
  Platform 1B estimated
  18:17
  Nottingham
  Platform 3C estimated
  18:35
  Thurgarton
  Platform 2 estimated
  Thurgarton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak
 4. Abererch
  Platform 1 estimated
  17:45
  Abererch
  Platform 1 estimated
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:31
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  23:09
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  00:16
  Nottingham
  Platform 7A estimated
  05:54
  Nottingham
  Platform 3C estimated
  06:13
  Thurgarton
  Thurgarton
  3 changes
  Peak
 5. Abererch
  Platform 1 estimated
  20:29
  Abererch
  Platform 1 estimated
  22:45
  Machynlleth
  06:01
  Machynlleth
  08:29
  Birmingham New Street
  Platform 2A estimated
  09:49
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  10:37
  Derby
  Platform 3A estimated
  11:12
  Derby
  Platform 6A estimated
  12:11
  Thurgarton
  Thurgarton
  3 changes
  Peak
 6. Abererch
  07:27
  Abererch
  12:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  12:49
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  13:36
  Derby
  Platform 4A estimated
  14:12
  Derby
  Platform 6A estimated
  15:11
  Thurgarton
  Thurgarton
  2 changes
  Peak
 7. Abererch
  09:37
  Abererch
  14:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  15:03
  Birmingham New Street
  Platform 9 estimated
  15:40
  Derby
  Platform 1 estimated
  16:12
  Derby
  Platform 6A estimated
  17:08
  Thurgarton
  Thurgarton
  2 changes
  Off Peak
 8. Abererch
  11:40
  Abererch
  16:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  16:49
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  18:04
  Nottingham
  Platform 1B estimated
  18:17
  Nottingham
  Platform 3C estimated
  18:35
  Thurgarton
  Thurgarton
  2 changes
  Off Peak
 9. Abererch
  17:45
  Abererch
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:31
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  23:09
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  00:16
  Nottingham
  Platform 7A estimated
  05:54
  Nottingham
  Platform 3C estimated
  06:13
  Thurgarton
  Thurgarton
  3 changes
  Peak
 10. Abererch
  20:29
  Abererch
  22:45
  Machynlleth
  06:01
  Machynlleth
  08:29
  Birmingham New Street
  Platform 2A estimated
  09:49
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  10:37
  Derby
  Platform 3A estimated
  11:12
  Derby
  Platform 6A estimated
  12:11
  Thurgarton
  Thurgarton
  3 changes
  Peak

Find journey information for Thurgarton to Abererch