Trains from

Abererch to Kilmaurs

 1. Abererch
  Platform 1 estimated
  06:32
  Abererch
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:09
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  11:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  15:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  15:43
  Glasgow Central
  Platform 8 estimated
  16:16
  Kilmaurs
  Platform 1 estimated
  Kilmaurs
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 2. Abererch
  Platform 1 estimated
  07:27
  Abererch
  Platform 1 estimated
  11:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  11:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  13:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  13:26
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  16:41
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  17:13
  Glasgow Central
  Platform 3 estimated
  17:46
  Kilmaurs
  Platform 1 estimated
  Kilmaurs
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 3. Abererch
  Platform 1 estimated
  07:27
  Abererch
  Platform 1 estimated
  12:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  13:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  17:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  17:42
  Glasgow Central
  Platform 10 estimated
  18:16
  Kilmaurs
  Platform 1 estimated
  Kilmaurs
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 4. Abererch
  Platform 1 estimated
  09:37
  Abererch
  Platform 1 estimated
  13:16
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  13:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  15:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  15:26
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  18:41
  Glasgow Central
  Platform 4 estimated
  19:13
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  19:46
  Kilmaurs
  Platform 1 estimated
  Kilmaurs
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 5. Abererch
  Platform 1 estimated
  09:37
  Abererch
  Platform 1 estimated
  14:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  17:00
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  17:57
  Carlisle
  Platform 7 estimated
  20:01
  Kilmaurs
  Platform 1 estimated
  Kilmaurs
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 6. Abererch
  Platform 1 estimated
  11:40
  Abererch
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  17:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  17:27
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  20:42
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  21:13
  Glasgow Central
  Platform 5 estimated
  21:47
  Kilmaurs
  Platform 1 estimated
  Kilmaurs
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 7. Abererch
  Platform 1 estimated
  11:40
  Abererch
  Platform 1 estimated
  16:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  17:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  21:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  21:33
  Glasgow Central
  Platform 9 estimated
  22:14
  Kilmaurs
  Platform 1 estimated
  Kilmaurs
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 8. Abererch
  Platform 1 estimated
  13:41
  Abererch
  Platform 1 estimated
  18:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  18:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  21:00
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  21:12
  Carlisle
  Platform 7 estimated
  23:01
  Kilmaurs
  Platform 1 estimated
  Kilmaurs
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 9. Abererch
  Platform 1 estimated
  15:40
  Abererch
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  19:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  19:52
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  21:09
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  21:22
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  00:53
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  06:26
  Glasgow Central
  Platform 13 estimated
  07:08
  Kilmaurs
  Kilmaurs
  4 changes
  Peak
 10. Abererch
  Platform 1 estimated
  17:45
  Abererch
  Platform 1 estimated
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  21:21
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  22:20
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  23:50
  Manchester Piccadilly
  Platform 7 estimated
  05:00
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  08:20
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  08:37
  Glasgow Central
  Platform 9 estimated
  09:12
  Kilmaurs
  Kilmaurs
  4 changes
  Peak

Find journey information for Kilmaurs to Abererch