Trains from

Abererch to Elton & Orston

 1. Abererch
  Platform 1 estimated
  09:37
  Abererch
  Platform 1 estimated
  14:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  14:49
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  16:03
  Nottingham
  Platform 6A estimated
  16:45
  Nottingham
  Platform 2 estimated
  17:10
  Elton & Orston
  Platform 1 estimated
  Elton & Orston
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 2. Abererch
  Platform 1 estimated
  17:45
  Abererch
  Platform 1 estimated
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:31
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  23:09
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  23:53
  Derby
  Platform 4A estimated
  23:59
  Derby
  00:29
  Nottingham
  05:07
  Nottingham
  Platform 7C estimated
  05:46
  Grantham
  Platform 4 estimated
  06:10
  Grantham
  Platform 4 estimated
  06:25
  Elton & Orston
  Elton & Orston
  5 changes
  Peak
 3. Abererch
  09:37
  Abererch
  14:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  14:49
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  16:03
  Nottingham
  Platform 6A estimated
  16:45
  Nottingham
  Platform 2 estimated
  17:10
  Elton & Orston
  Elton & Orston
  2 changes
  Peak
 4. Abererch
  17:45
  Abererch
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:31
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  23:09
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  00:16
  Nottingham
  Platform 7A estimated
  05:23
  Nottingham
  Platform 3 estimated
  06:02
  Grantham
  Platform 3 estimated
  06:10
  Grantham
  Platform 3 estimated
  06:25
  Elton & Orston
  Elton & Orston
  4 changes
  Peak
 5. Abererch
  09:37
  Abererch
  14:30
  Birmingham New Street
  Platform 2A estimated
  14:49
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  16:03
  Nottingham
  Platform 6A estimated
  16:45
  Nottingham
  Platform 2 estimated
  17:10
  Elton & Orston
  Elton & Orston
  2 changes
  Peak

Find journey information for Elton & Orston to Abererch