Trains from

Aberdovey to Wadhurst

 1. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  10:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  11:59
  London Euston
  11:59
  London Euston
  12:45
  London Charing Cross
  12:45
  London Charing Cross
  Platform 6 estimated
  13:47
  Wadhurst
  Platform 2 estimated
  Wadhurst
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  11:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  12:14
  London Euston
  12:14
  London Euston
  13:15
  London Charing Cross
  13:15
  London Charing Cross
  Platform 6 estimated
  14:19
  Wadhurst
  Platform 2 estimated
  Wadhurst
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 3. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:09
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  11:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  11:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  11:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  12:59
  London Euston
  12:59
  London Euston
  13:45
  London Charing Cross
  13:45
  London Charing Cross
  Platform 6 estimated
  14:47
  Wadhurst
  Platform 2 estimated
  Wadhurst
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak
 4. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  12:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  13:14
  London Euston
  13:14
  London Euston
  14:15
  London Charing Cross
  14:15
  London Charing Cross
  Platform 6 estimated
  15:19
  Wadhurst
  Platform 2 estimated
  Wadhurst
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 5. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  12:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  14:02
  London Euston
  14:02
  London Euston
  14:45
  London Charing Cross
  14:45
  London Charing Cross
  Platform 6 estimated
  15:47
  Wadhurst
  Platform 2 estimated
  Wadhurst
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 6. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  14:14
  London Euston
  14:14
  London Euston
  15:15
  London Charing Cross
  15:15
  London Charing Cross
  Platform 6 estimated
  16:22
  Wadhurst
  Platform 2 estimated
  Wadhurst
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  15:00
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  16:14
  London Euston
  16:14
  London Euston
  17:06
  London Bridge
  17:06
  London Bridge
  Platform 1 estimated
  18:00
  Wadhurst
  Platform 2 estimated
  Wadhurst
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 8. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:24
  Shrewsbury
  Platform 7 estimated
  17:56
  London Euston
  17:56
  London Euston
  18:45
  London Charing Cross
  18:45
  London Charing Cross
  Platform 5 estimated
  19:51
  Wadhurst
  Platform 2 estimated
  Wadhurst
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  18:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  19:40
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  20:57
  London Euston
  20:57
  London Euston
  21:45
  London Charing Cross
  21:45
  London Charing Cross
  Platform 6 estimated
  22:49
  Wadhurst
  Platform 2 estimated
  Wadhurst
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 10. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  20:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  21:20
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  22:41
  London Euston
  22:41
  London Euston
  23:45
  London Charing Cross
  23:45
  London Charing Cross
  Platform 6 estimated
  00:50
  Wadhurst
  Platform 2 estimated
  Wadhurst
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Wadhurst to Aberdovey