Trains from

Aberdovey to Stoke Newington

 1. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:35
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:59
  Machynlleth
  06:01
  Machynlleth
  08:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  08:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  08:35
  Stafford
  Platform 5 estimated
  08:43
  Stafford
  Platform 1 estimated
  10:00
  London Euston
  Platform 3 estimated
  10:00
  London Euston
  10:51
  Seven Sisters
  10:51
  Seven Sisters
  Platform 1 estimated
  10:55
  Stoke Newington
  Stoke Newington
  5 changes
  Off Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:35
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:59
  Machynlleth
  06:01
  Machynlleth
  08:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  09:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  10:13
  London Euston
  Platform 5 estimated
  10:13
  London Euston
  11:06
  Seven Sisters
  11:06
  Seven Sisters
  Platform 1 estimated
  11:10
  Stoke Newington
  Stoke Newington
  4 changes
  Off Peak
 3. Aberdovey
  07:20
  Aberdovey
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  10:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  11:59
  London Euston
  Platform 4 estimated
  11:59
  London Euston
  12:51
  Seven Sisters
  12:51
  Seven Sisters
  Platform 1 estimated
  12:55
  Stoke Newington
  Stoke Newington
  5 changes
  Off Peak
 4. Aberdovey
  07:20
  Aberdovey
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:50
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  11:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  12:14
  London Euston
  Platform 16 estimated
  12:14
  London Euston
  13:06
  Seven Sisters
  13:06
  Seven Sisters
  Platform 1 estimated
  13:10
  Stoke Newington
  Stoke Newington
  4 changes
  Off Peak
 5. Aberdovey
  08:22
  Aberdovey
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:09
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  11:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  11:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  11:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  12:59
  London Euston
  Platform 4 estimated
  12:59
  London Euston
  13:51
  Seven Sisters
  13:51
  Seven Sisters
  Platform 1 estimated
  13:55
  Stoke Newington
  Stoke Newington
  5 changes
  Off Peak
 6. Aberdovey
  08:22
  Aberdovey
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:51
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  12:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  13:14
  London Euston
  Platform 12 estimated
  13:14
  London Euston
  14:06
  Seven Sisters
  14:06
  Seven Sisters
  Platform 1 estimated
  14:10
  Stoke Newington
  Stoke Newington
  4 changes
  Off Peak
 7. Aberdovey
  09:33
  Aberdovey
  12:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  12:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  14:02
  London Euston
  Platform 3 estimated
  14:02
  London Euston
  14:51
  Seven Sisters
  14:51
  Seven Sisters
  Platform 1 estimated
  14:55
  Stoke Newington
  Stoke Newington
  4 changes
  Off Peak
 8. Aberdovey
  09:33
  Aberdovey
  12:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  14:14
  London Euston
  Platform 12 estimated
  14:14
  London Euston
  15:06
  Seven Sisters
  15:06
  Seven Sisters
  Platform 1 estimated
  15:10
  Stoke Newington
  Stoke Newington
  3 changes
  Off Peak
 9. Aberdovey
  11:36
  Aberdovey
  14:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  14:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  14:45
  Stafford
  Platform 1 estimated
  16:02
  London Euston
  Platform 2 estimated
  16:02
  London Euston
  16:51
  Seven Sisters
  16:51
  Seven Sisters
  Platform 1 estimated
  16:55
  Stoke Newington
  Stoke Newington
  4 changes
  Off Peak
 10. Aberdovey
  11:36
  Aberdovey
  14:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  15:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  16:14
  London Euston
  Platform 12 estimated
  16:14
  London Euston
  17:05
  Seven Sisters
  17:05
  Seven Sisters
  Platform 1 estimated
  17:09
  Stoke Newington
  Stoke Newington
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Stoke Newington to Aberdovey