Trains from

Aberdovey to Slade Green

 1. on time
  Aberdovey
  09:33
  Aberdovey
  12:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  12:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  14:02
  London Euston
  Platform 3 estimated
  14:02
  London Euston
  14:51
  London Bridge
  14:51
  London Bridge
  Platform 7 estimated
  15:29
  Slade Green
  Platform 2 estimated
  on time
  Slade Green
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aberdovey
  09:33
  Aberdovey
  12:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  14:14
  London Euston
  Platform 12 estimated
  14:14
  London Euston
  15:09
  London Bridge
  15:09
  London Bridge
  Platform 1 estimated
  15:45
  Slade Green
  Platform 2 estimated
  on time
  Slade Green
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aberdovey
  13:31
  Aberdovey
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:24
  Shrewsbury
  Platform 7 estimated
  17:56
  London Euston
  Platform 5 estimated
  17:56
  London Euston
  18:43
  London Charing Cross
  18:43
  London Charing Cross
  Platform 1 estimated
  19:33
  Slade Green
  Platform 2 estimated
  on time
  Slade Green
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aberdovey
  15:32
  Aberdovey
  18:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  18:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  18:35
  Stafford
  Platform 5 estimated
  18:43
  Stafford
  Platform 1 estimated
  20:04
  London Euston
  Platform 14 estimated
  20:04
  London Euston
  20:58
  London Bridge
  20:58
  London Bridge
  Platform 1 estimated
  21:36
  Slade Green
  Platform 2 estimated
  on time
  Slade Green
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aberdovey
  15:32
  Aberdovey
  18:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  19:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  20:15
  London Euston
  Platform 4 estimated
  20:15
  London Euston
  21:09
  London Bridge
  21:09
  London Bridge
  Platform 1 estimated
  21:45
  Slade Green
  Platform 2 estimated
  on time
  Slade Green
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aberdovey
  17:33
  Aberdovey
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  20:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  21:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  22:13
  London Euston
  Platform 14 estimated
  22:13
  London Euston
  23:06
  London Bridge
  23:06
  London Bridge
  Platform 1 estimated
  23:43
  Slade Green
  Platform 2 estimated
  on time
  Slade Green
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 7. on time
  Aberdovey
  19:40
  Aberdovey
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:11
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:15
  London Euston
  Platform 6 estimated
  01:15
  London Euston
  05:05
  London Cannon Street
  05:05
  London Cannon Street
  Platform 1 estimated
  05:46
  Slade Green
  Platform 2 estimated
  Slade Green
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 8. on time
  Aberdovey
  22:23
  Aberdovey
  22:45
  Machynlleth
  06:01
  Machynlleth
  08:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  08:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  08:35
  Stafford
  Platform 5 estimated
  08:43
  Stafford
  Platform 1 estimated
  10:00
  London Euston
  Platform 3 estimated
  10:00
  London Euston
  10:51
  London Bridge
  10:51
  London Bridge
  Platform 7 estimated
  11:29
  Slade Green
  Platform 2 estimated
  Slade Green
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak
 9. on time
  Aberdovey
  22:23
  Aberdovey
  22:45
  Machynlleth
  06:01
  Machynlleth
  08:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  09:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  10:13
  London Euston
  Platform 5 estimated
  10:13
  London Euston
  11:09
  London Bridge
  11:09
  London Bridge
  Platform 1 estimated
  11:45
  Slade Green
  Platform 2 estimated
  Slade Green
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 10. Aberdovey
  07:20
  Aberdovey
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  10:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  11:59
  London Euston
  Platform 4 estimated
  11:59
  London Euston
  12:48
  London Bridge
  12:48
  London Bridge
  Platform 4 estimated
  13:22
  Slade Green
  Platform 2 estimated
  Slade Green
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak

Find journey information for Slade Green to Aberdovey