Trains from

Aberdovey to Sevenoaks

 1. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  12:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  14:02
  London Euston
  14:02
  London Euston
  14:45
  London Charing Cross
  14:45
  London Charing Cross
  Platform 6 estimated
  15:19
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  on time
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  4 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  14:14
  London Euston
  14:14
  London Euston
  15:00
  London Charing Cross
  15:00
  London Charing Cross
  Platform 6 estimated
  15:35
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  on time
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  14:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  14:45
  Stafford
  Platform 1 estimated
  16:02
  London Euston
  16:02
  London Euston
  16:52
  London Bridge
  16:52
  London Bridge
  Platform 7 estimated
  17:15
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  on time
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  4 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  15:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  16:14
  London Euston
  16:14
  London Euston
  17:06
  London Bridge
  17:06
  London Bridge
  Platform 1 estimated
  17:31
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  on time
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:24
  Shrewsbury
  Platform 7 estimated
  17:56
  London Euston
  17:56
  London Euston
  18:41
  London Charing Cross
  18:41
  London Charing Cross
  Platform 4 estimated
  19:17
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  on time
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  18:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  19:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  20:15
  London Euston
  20:15
  London Euston
  21:09
  London Bridge
  21:09
  London Bridge
  Platform 7 estimated
  21:35
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  on time
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  20:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  21:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  22:13
  London Euston
  22:13
  London Euston
  23:09
  London Bridge
  23:09
  London Bridge
  Platform 7 estimated
  23:35
  Sevenoaks
  Platform 4 estimated
  on time
  Sevenoaks
  Platform 4 estimated
  4 changes
  Off Peak
 8. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  19:40
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:11
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:31
  London Euston
  01:31
  London Euston
  05:30
  London Charing Cross
  05:30
  London Charing Cross
  Platform 2 estimated
  06:06
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  4 changes
  Off Peak
 9. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  22:23
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  22:45
  Machynlleth
  06:01
  Machynlleth
  08:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  08:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  08:35
  Stafford
  Platform 5 estimated
  08:43
  Stafford
  Platform 1 estimated
  10:00
  London Euston
  10:00
  London Euston
  10:49
  London Bridge
  10:49
  London Bridge
  Platform 6 estimated
  11:12
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  5 changes
  Off Peak
 10. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  22:23
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  22:45
  Machynlleth
  06:01
  Machynlleth
  08:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  09:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  10:13
  London Euston
  10:13
  London Euston
  11:00
  London Charing Cross
  11:00
  London Charing Cross
  Platform 6 estimated
  11:35
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Sevenoaks to Aberdovey