Trains from

Aberdovey to Norton Bridge

 1. on time
  Aberdovey
  09:33
  Aberdovey
  12:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:54
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  13:10
  Stafford
  Platform 5 estimated
  15:05
  Stafford
  15:23
  Norton Bridge Station Drive
  15:23
  Norton Bridge Station Drive
  15:29
  Norton Bridge
  Norton Bridge
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Aberdovey
  13:31
  Aberdovey
  16:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  16:49
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  17:02
  Stafford
  Platform 5 estimated
  17:15
  Stafford
  17:33
  Norton Bridge Station Drive
  17:33
  Norton Bridge Station Drive
  17:39
  Norton Bridge
  Norton Bridge
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Aberdovey
  19:40
  Aberdovey
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:11
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  23:36
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  23:53
  Stafford
  Platform 5 estimated
  08:35
  Stafford
  08:53
  Norton Bridge Station Drive
  08:53
  Norton Bridge Station Drive
  08:59
  Norton Bridge
  Norton Bridge
  4 changes
  Peak
 4. on time
  Aberdovey
  22:23
  Aberdovey
  22:45
  Machynlleth
  06:01
  Machynlleth
  08:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  08:54
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  09:10
  Stafford
  Platform 5 estimated
  10:35
  Stafford
  10:53
  Norton Bridge Station Drive
  10:53
  Norton Bridge Station Drive
  10:59
  Norton Bridge
  Norton Bridge
  4 changes
  Peak

Find journey information for Norton Bridge to Aberdovey