Trains from

Aberdovey to Millstreet (Irish Rail)

 1. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  10:17
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  10:23
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  13:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:00
  Dublin Heuston
  19:00
  Dublin Heuston
  21:13
  Mallow
  21:21
  Mallow
  21:44
  Millstreet (Irish Rail)
  Millstreet (Irish Rail)
  6 changes
  Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  16:24
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  19:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  20:30
  Holyhead
  23:45
  Dublin Port - Stena
  23:45
  Dublin Port - Stena
  07:00
  Dublin Heuston
  07:00
  Dublin Heuston
  09:05
  Mallow
  09:21
  Mallow
  09:44
  Millstreet (Irish Rail)
  Millstreet (Irish Rail)
  5 changes
  Peak
 3. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  19:40
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  21:21
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  21:39
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  00:48
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  08:00
  Dublin Heuston
  08:00
  Dublin Heuston
  10:05
  Mallow
  11:20
  Mallow
  11:43
  Millstreet (Irish Rail)
  Millstreet (Irish Rail)
  6 changes
  Peak
 4. Aberdovey
  08:22
  Aberdovey
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  10:17
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  10:23
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  13:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:00
  Dublin Heuston
  19:00
  Dublin Heuston
  21:13
  Mallow
  21:21
  Mallow
  21:44
  Millstreet (Irish Rail)
  Millstreet (Irish Rail)
  6 changes
  Peak
 5. Aberdovey
  13:31
  Aberdovey
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  16:24
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  19:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  20:30
  Holyhead
  23:45
  Dublin Port - Stena
  23:45
  Dublin Port - Stena
  07:00
  Dublin Heuston
  07:00
  Dublin Heuston
  09:05
  Mallow
  09:21
  Mallow
  09:44
  Millstreet (Irish Rail)
  Millstreet (Irish Rail)
  5 changes
  Peak
 6. Aberdovey
  19:40
  Aberdovey
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  21:21
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  21:39
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  00:48
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  08:00
  Dublin Heuston
  08:00
  Dublin Heuston
  10:05
  Mallow
  11:20
  Mallow
  11:43
  Millstreet (Irish Rail)
  Millstreet (Irish Rail)
  6 changes
  Peak
 7. Aberdovey
  07:20
  Aberdovey
  09:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  10:22
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  13:12
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:00
  Dublin Heuston
  19:00
  Dublin Heuston
  21:13
  Mallow
  21:21
  Mallow
  21:44
  Millstreet (Irish Rail)
  Millstreet (Irish Rail)
  5 changes
  Peak
 8. Aberdovey
  15:32
  Aberdovey
  17:19
  Shrewsbury
  Platform 4A estimated
  18:25
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  21:31
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  08:30
  Dublin Heuston
  08:30
  Dublin Heuston
  11:04
  Millstreet (Irish Rail)
  Millstreet (Irish Rail)
  4 changes
  Peak
 9. Aberdovey
  17:33
  Aberdovey
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  19:15
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  19:28
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  20:23
  Chester
  Platform 3B estimated
  21:26
  Chester
  Platform 3 estimated
  23:18
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  08:30
  Dublin Heuston
  08:30
  Dublin Heuston
  11:04
  Millstreet (Irish Rail)
  Millstreet (Irish Rail)
  6 changes
  Peak
 10. Aberdovey
  19:41
  Aberdovey
  20:03
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  21:24
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  23:11
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  00:19
  Chester
  Platform 4 estimated
  09:48
  Chester
  Platform 3 estimated
  11:49
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:05
  Dublin Heuston
  19:05
  Dublin Heuston
  21:39
  Millstreet (Irish Rail)
  Millstreet (Irish Rail)
  6 changes
  Peak

Find journey information for Millstreet (Irish Rail) to Aberdovey