Trains from

Aberdovey to Godstone

 1. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  10:50
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  11:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  12:12
  London Euston
  12:12
  London Euston
  13:09
  London Victoria
  13:09
  London Victoria
  Platform 16 estimated
  13:48
  Redhill
  Platform 3 estimated
  14:00
  Redhill
  Platform 1 estimated
  14:10
  Godstone
  Platform 2 estimated
  Godstone
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  10:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:42
  Reading
  Platform 8 estimated
  13:04
  Reading
  Platform 5 estimated
  14:23
  Redhill
  15:00
  Redhill
  Platform 1 estimated
  15:10
  Godstone
  Platform 2 estimated
  Godstone
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 3. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:47
  Machynlleth
  09:08
  Machynlleth
  10:18
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  10:33
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  11:50
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  12:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  13:14
  London Euston
  13:14
  London Euston
  14:09
  London Victoria
  14:09
  London Victoria
  Platform 16 estimated
  14:48
  Redhill
  Platform 3 estimated
  15:00
  Redhill
  Platform 1 estimated
  15:10
  Godstone
  Platform 2 estimated
  Godstone
  Platform 2 estimated
  6 changes
  Off Peak
 4. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:30
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:50
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  14:12
  London Euston
  14:12
  London Euston
  15:09
  London Victoria
  15:09
  London Victoria
  Platform 16 estimated
  15:48
  Redhill
  Platform 3 estimated
  16:00
  Redhill
  Platform 1 estimated
  16:10
  Godstone
  Platform 2 estimated
  Godstone
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 5. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:30
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:12
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:41
  Reading
  Platform 8 estimated
  15:04
  Reading
  Platform 4 estimated
  16:23
  Redhill
  17:00
  Redhill
  Platform 1 estimated
  17:10
  Godstone
  Platform 2 estimated
  Godstone
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 6. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  15:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  16:13
  London Euston
  16:13
  London Euston
  17:09
  London Victoria
  17:09
  London Victoria
  Platform 16 estimated
  17:48
  Redhill
  Platform 3 estimated
  18:00
  Redhill
  Platform 1 estimated
  18:10
  Godstone
  Platform 2 estimated
  Godstone
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 7. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:12
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  16:42
  Reading
  Platform 8 estimated
  17:04
  Reading
  Platform 5 estimated
  18:23
  Redhill
  19:00
  Redhill
  Platform 1 estimated
  19:10
  Godstone
  Platform 2 estimated
  Godstone
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 8. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  16:48
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  17:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  18:14
  London Euston
  18:14
  London Euston
  19:09
  London Victoria
  19:09
  London Victoria
  Platform 16 estimated
  19:48
  Redhill
  Platform 3 estimated
  20:00
  Redhill
  Platform 1 estimated
  20:10
  Godstone
  Platform 2 estimated
  Godstone
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 9. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  16:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  16:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  18:43
  Reading
  Platform 8 estimated
  19:04
  Reading
  Platform 5 estimated
  20:23
  Redhill
  21:00
  Redhill
  Platform 1 estimated
  21:10
  Godstone
  Platform 2 estimated
  Godstone
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 10. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  18:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  19:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  20:26
  London Euston
  20:26
  London Euston
  21:19
  London Bridge
  21:19
  London Bridge
  Platform 7 estimated
  21:53
  Tonbridge
  Platform 3 estimated
  22:01
  Tonbridge
  Platform 1 estimated
  22:22
  Godstone
  Platform 1 estimated
  Godstone
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Godstone to Aberdovey