Trains from

Aberdovey to Earlston

 1. Aberdovey
  09:33
  Aberdovey
  12:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  13:03
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  15:30
  York
  Platform 10 estimated
  15:55
  York
  Platform 9 estimated
  17:39
  Berwick-upon-tweed
  Platform 2 estimated
  18:02
  Berwick-upon-tweed
  19:13
  Earlston (Borders)
  Earlston (Borders)
  3 changes
  Peak
 2. Aberdovey
  11:36
  Aberdovey
  14:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  15:03
  Birmingham New Street
  Platform 9 estimated
  19:22
  Berwick-upon-tweed
  Platform 2 estimated
  20:22
  Berwick-upon-tweed
  21:33
  Earlston (Borders)
  Earlston (Borders)
  2 changes
  Peak
 3. Aberdovey
  09:33
  Aberdovey
  12:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  13:03
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  15:30
  York
  Platform 10 estimated
  15:55
  York
  Platform 9 estimated
  17:39
  Berwick-upon-tweed
  Platform 2 estimated
  18:02
  Berwick-upon-tweed
  19:13
  Earlston (Borders)
  Earlston (Borders)
  3 changes
  Peak
 4. Aberdovey
  11:36
  Aberdovey
  14:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  15:03
  Birmingham New Street
  Platform 9 estimated
  19:22
  Berwick-upon-tweed
  Platform 2 estimated
  20:22
  Berwick-upon-tweed
  21:33
  Earlston (Borders)
  Earlston (Borders)
  2 changes
  Peak
 5. Aberdovey
  09:33
  Aberdovey
  12:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  13:03
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  15:30
  York
  Platform 10 estimated
  15:55
  York
  Platform 9 estimated
  17:39
  Berwick-upon-tweed
  Platform 2 estimated
  18:02
  Berwick-upon-tweed
  19:13
  Earlston (Borders)
  Earlston (Borders)
  3 changes
  Peak
 6. Aberdovey
  11:36
  Aberdovey
  14:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  15:03
  Birmingham New Street
  Platform 9 estimated
  19:22
  Berwick-upon-tweed
  Platform 2 estimated
  20:22
  Berwick-upon-tweed
  21:33
  Earlston (Borders)
  Earlston (Borders)
  2 changes
  Peak

Find journey information for Earlston to Aberdovey