Trains from

Aberdovey to Dolwyddelan

 1. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  11:25
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  13:11
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  13:30
  Llandudno Junction
  Platform 1 estimated
  14:09
  Dolwyddelan
  Dolwyddelan
  2 changes
  Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:16
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  14:25
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  16:12
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  16:33
  Llandudno Junction
  Platform 1 estimated
  17:12
  Dolwyddelan
  Dolwyddelan
  2 changes
  Peak
 3. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:20
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  17:25
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  19:21
  Llandudno Junction
  Platform 4 estimated
  19:35
  Llandudno Junction
  Platform 1 estimated
  20:14
  Dolwyddelan
  Dolwyddelan
  2 changes
  Peak
 4. Aberdovey
  09:33
  Aberdovey
  11:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  11:25
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  13:11
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  13:30
  Llandudno Junction
  Platform 1 estimated
  14:09
  Dolwyddelan
  Dolwyddelan
  2 changes
  Peak
 5. Aberdovey
  11:36
  Aberdovey
  13:16
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  14:25
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  16:12
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  16:33
  Llandudno Junction
  Platform 1 estimated
  17:12
  Dolwyddelan
  Dolwyddelan
  2 changes
  Peak
 6. Aberdovey
  15:32
  Aberdovey
  17:20
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  17:25
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  19:21
  Llandudno Junction
  Platform 4 estimated
  19:35
  Llandudno Junction
  Platform 1 estimated
  20:14
  Dolwyddelan
  Dolwyddelan
  2 changes
  Peak
 7. Aberdovey
  09:33
  Aberdovey
  11:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  11:25
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  13:11
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  13:30
  Llandudno Junction
  Platform 1 estimated
  14:09
  Dolwyddelan
  Dolwyddelan
  2 changes
  Peak

Find journey information for Dolwyddelan to Aberdovey