Trains from

Aberdovey to Cleethorpes

 1. on time
  Aberdovey
  09:33
  Aberdovey
  11:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  11:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  12:58
  Stockport
  Platform 3 estimated
  13:28
  Stockport
  Platform 1 estimated
  15:51
  Cleethorpes
  Platform 1 estimated
  on time
  Cleethorpes
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aberdovey
  13:31
  Aberdovey
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  16:59
  Stockport
  Platform 3 estimated
  17:28
  Stockport
  Platform 1 estimated
  19:52
  Cleethorpes
  Platform 3 estimated
  on time
  Cleethorpes
  Platform 3 estimated
  2 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aberdovey
  15:32
  Aberdovey
  17:20
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  17:53
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  18:58
  Stockport
  Platform 3 estimated
  19:28
  Stockport
  Platform 1 estimated
  21:53
  Cleethorpes
  Platform 3 estimated
  on time
  Cleethorpes
  Platform 3 estimated
  2 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aberdovey
  17:33
  Aberdovey
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  19:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  19:52
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  20:52
  Stockport
  Platform 4 estimated
  21:28
  Stockport
  Platform 1 estimated
  00:01
  Cleethorpes
  Platform 3 estimated
  on time
  Cleethorpes
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aberdovey
  22:23
  Aberdovey
  22:45
  Machynlleth
  06:01
  Machynlleth
  07:12
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  07:46
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  08:59
  Stockport
  Platform 3 estimated
  09:28
  Stockport
  Platform 1 estimated
  11:51
  Cleethorpes
  Platform 1 estimated
  Cleethorpes
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 6. Aberdovey
  07:20
  Aberdovey
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  09:16
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  10:00
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  10:58
  Stockport
  Platform 3 estimated
  11:28
  Stockport
  Platform 1 estimated
  13:51
  Cleethorpes
  Platform 1 estimated
  Cleethorpes
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 7. Aberdovey
  08:22
  Aberdovey
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  10:17
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  10:54
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  11:58
  Stockport
  Platform 3 estimated
  12:28
  Stockport
  Platform 1 estimated
  14:53
  Cleethorpes
  Platform 1 estimated
  Cleethorpes
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 8. Aberdovey
  09:33
  Aberdovey
  11:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  11:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  12:58
  Stockport
  Platform 3 estimated
  13:28
  Stockport
  Platform 1 estimated
  15:51
  Cleethorpes
  Platform 1 estimated
  Cleethorpes
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 9. Aberdovey
  11:36
  Aberdovey
  13:16
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  13:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  14:58
  Stockport
  Platform 3 estimated
  15:28
  Stockport
  Platform 1 estimated
  17:51
  Cleethorpes
  Platform 1 estimated
  Cleethorpes
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 10. Aberdovey
  13:31
  Aberdovey
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  16:59
  Stockport
  Platform 3 estimated
  17:28
  Stockport
  Platform 1 estimated
  19:52
  Cleethorpes
  Platform 3 estimated
  Cleethorpes
  Platform 3 estimated
  2 changes
  Off Peak

Find journey information for Cleethorpes to Aberdovey