Trains from

Aberdovey to Brondesbury

 1. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  10:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  11:59
  London Euston
  12:17
  London Euston
  12:31
  Willesden Junction
  Platform 3 estimated
  12:37
  Willesden Junction
  Platform 4 estimated
  12:43
  Brondesbury
  Platform 2 estimated
  Brondesbury
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:50
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  11:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  12:14
  London Euston
  12:14
  London Euston
  12:52
  Highbury & Islington
  12:52
  Highbury & Islington
  Platform 7 estimated
  13:10
  Brondesbury
  Platform 1 estimated
  Brondesbury
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 3. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:09
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  11:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  11:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  11:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  12:59
  London Euston
  13:17
  London Euston
  13:31
  Willesden Junction
  Platform 3 estimated
  13:38
  Willesden Junction
  Platform 4 estimated
  13:44
  Brondesbury
  Platform 2 estimated
  Brondesbury
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak
 4. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:51
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  12:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  13:14
  London Euston
  13:37
  London Euston
  13:51
  Willesden Junction
  Platform 3 estimated
  14:00
  Willesden Junction
  Platform 4 estimated
  14:06
  Brondesbury
  Platform 2 estimated
  Brondesbury
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 5. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  12:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  14:02
  London Euston
  14:17
  London Euston
  14:31
  Willesden Junction
  Platform 3 estimated
  14:36
  Willesden Junction
  Platform 4 estimated
  14:42
  Brondesbury
  Platform 2 estimated
  Brondesbury
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 6. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  14:14
  London Euston
  14:37
  London Euston
  14:51
  Willesden Junction
  Platform 3 estimated
  14:56
  Willesden Junction
  Platform 4 estimated
  15:04
  Brondesbury
  Platform 2 estimated
  Brondesbury
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  14:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  14:45
  Stafford
  Platform 1 estimated
  16:02
  London Euston
  16:17
  London Euston
  16:31
  Willesden Junction
  Platform 3 estimated
  16:40
  Willesden Junction
  Platform 4 estimated
  16:46
  Brondesbury
  Platform 2 estimated
  Brondesbury
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 8. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  15:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  16:14
  London Euston
  16:14
  London Euston
  16:51
  Highbury & Islington
  16:51
  Highbury & Islington
  Platform 7 estimated
  17:09
  Brondesbury
  Platform 1 estimated
  Brondesbury
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:24
  Shrewsbury
  Platform 7 estimated
  17:39
  Watford Junction
  Platform 7 estimated
  17:52
  Watford Junction
  Platform 9 estimated
  18:04
  Wembley Central
  Platform 6 estimated
  18:10
  Wembley Central
  Platform 2 estimated
  18:17
  Willesden Junction
  Platform 1 estimated
  18:22
  Willesden Junction
  Platform 4 estimated
  18:28
  Brondesbury
  Platform 2 estimated
  Brondesbury
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 10. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:24
  Shrewsbury
  Platform 7 estimated
  17:56
  London Euston
  18:17
  London Euston
  18:31
  Willesden Junction
  Platform 3 estimated
  18:40
  Willesden Junction
  Platform 4 estimated
  18:46
  Brondesbury
  Platform 2 estimated
  Brondesbury
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Brondesbury to Aberdovey