Trains from

Aberdovey to Barming

 1. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:35
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  19:00
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  19:40
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  20:57
  London Euston
  20:57
  London Euston
  21:55
  London Victoria
  21:55
  London Victoria
  Platform 2 estimated
  22:50
  Barming
  Platform 2 estimated
  on time
  Barming
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 2. Aberdovey
  07:20
  Aberdovey
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  11:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  12:14
  London Euston
  Platform 16 estimated
  12:14
  London Euston
  12:55
  London Victoria
  12:55
  London Victoria
  Platform 1 estimated
  13:53
  Barming
  Barming
  4 changes
  Off Peak
 3. Aberdovey
  08:22
  Aberdovey
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  12:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  13:14
  London Euston
  Platform 12 estimated
  13:14
  London Euston
  13:55
  London Victoria
  13:55
  London Victoria
  Platform 5 estimated
  14:53
  Barming
  Barming
  4 changes
  Off Peak
 4. Aberdovey
  09:33
  Aberdovey
  12:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  14:14
  London Euston
  Platform 12 estimated
  14:14
  London Euston
  14:55
  London Victoria
  14:55
  London Victoria
  Platform 5 estimated
  15:53
  Barming
  Barming
  3 changes
  Off Peak
 5. Aberdovey
  11:36
  Aberdovey
  14:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  14:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  14:45
  Stafford
  Platform 1 estimated
  16:02
  London Euston
  Platform 2 estimated
  16:02
  London Euston
  16:52
  London Victoria
  16:52
  London Victoria
  Platform 5 estimated
  17:54
  Barming
  Barming
  4 changes
  Off Peak
 6. Aberdovey
  11:36
  Aberdovey
  14:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  15:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  16:14
  London Euston
  Platform 12 estimated
  16:14
  London Euston
  17:09
  London Victoria
  17:09
  London Victoria
  Platform 4 estimated
  18:13
  Barming
  Barming
  3 changes
  Off Peak
 7. Aberdovey
  13:31
  Aberdovey
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:24
  Shrewsbury
  Platform 7 estimated
  17:56
  London Euston
  Platform 5 estimated
  17:56
  London Euston
  18:52
  London Victoria
  18:52
  London Victoria
  Platform 5 estimated
  19:54
  Barming
  Barming
  3 changes
  Off Peak
 8. Aberdovey
  15:32
  Aberdovey
  18:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  18:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  18:35
  Stafford
  Platform 5 estimated
  18:43
  Stafford
  Platform 1 estimated
  20:04
  London Euston
  Platform 14 estimated
  20:04
  London Euston
  20:55
  London Victoria
  20:55
  London Victoria
  Platform 4 estimated
  21:53
  Barming
  Barming
  4 changes
  Off Peak
 9. Aberdovey
  15:32
  Aberdovey
  18:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  19:40
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  20:57
  London Euston
  Platform 7 estimated
  20:57
  London Euston
  21:55
  London Victoria
  21:55
  London Victoria
  Platform 4 estimated
  22:53
  Barming
  Barming
  3 changes
  Off Peak
 10. Aberdovey
  17:33
  Aberdovey
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  20:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  21:20
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  22:41
  London Euston
  Platform 14 estimated
  22:41
  London Euston
  23:55
  London Victoria
  23:55
  London Victoria
  Platform 2 estimated
  00:53
  Barming
  Barming
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Barming to Aberdovey