Trains from

Aberdour to Whitton (London)

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  08:11
  Aberdour
  Platform 1
  08:44
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20
  09:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11
  13:39
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  13:39
  London Kings Cross
  14:32
  Vauxhall
  14:32
  Vauxhall
  Platform 3
  14:55
  Whitton (London)
  Platform 2
  on time
  Whitton (London)
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  08:41
  Aberdour
  Platform 1
  09:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15
  10:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  14:39
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  14:39
  London Kings Cross
  15:32
  Vauxhall
  15:32
  Vauxhall
  Platform 3
  15:55
  Whitton (London)
  Platform 2
  on time
  Whitton (London)
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  09:44
  Aberdour
  Platform 1
  10:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  10:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  15:45
  London Waterloo
  15:45
  London Waterloo
  Platform 17
  16:20
  Whitton (London)
  Platform 2
  on time
  Whitton (London)
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  10:15
  Aberdour
  Platform 1
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  16:32
  Vauxhall
  16:32
  Vauxhall
  Platform 3
  16:55
  Whitton (London)
  Platform 2
  on time
  Whitton (London)
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  10:48
  Aberdour
  Platform 1
  11:24
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  12:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  16:38
  London Kings Cross
  16:38
  London Kings Cross
  17:32
  Vauxhall
  17:32
  Vauxhall
  Platform 3
  17:55
  Whitton (London)
  Platform 2
  on time
  Whitton (London)
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1
  11:42
  Aberdour
  Platform 1
  12:16
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  12:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  17:45
  London Waterloo
  17:45
  London Waterloo
  Platform 20
  18:20
  Whitton (London)
  Platform 2
  on time
  Whitton (London)
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1
  12:12
  Aberdour
  Platform 1
  12:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  13:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  17:40
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  17:40
  London Kings Cross
  18:32
  Vauxhall
  18:32
  Vauxhall
  Platform 3
  18:55
  Whitton (London)
  Platform 2
  on time
  Whitton (London)
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Aberdour
  Platform 1
  13:42
  Aberdour
  Platform 1
  14:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  14:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  18:49
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  18:49
  London Kings Cross
  19:32
  Vauxhall
  19:32
  Vauxhall
  Platform 3
  19:55
  Whitton (London)
  Platform 2
  on time
  Whitton (London)
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:43
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  15:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  15:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  19:55
  London Kings Cross
  19:55
  London Kings Cross
  20:49
  Vauxhall
  20:49
  Vauxhall
  21:20
  Whitton (London)
  Platform 2 estimated
  on time
  Whitton (London)
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 10. on time
  Aberdour
  15:42
  Aberdour
  16:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  16:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  20:53
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  20:53
  London Kings Cross
  21:41
  Vauxhall
  21:41
  Vauxhall
  22:23
  Whitton (London)
  Platform 1 estimated
  on time
  Whitton (London)
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Whitton (London) to Aberdour