Trains from

Aberdour to Westcombe Park

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  22:17
  Aberdour
  Platform 1
  22:53
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20
  23:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  07:07
  London Euston
  07:07
  London Euston
  08:01
  London Bridge
  08:01
  London Bridge
  Platform 1 estimated
  08:14
  Westcombe Park
  Westcombe Park
  3 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  23:14
  Aberdour
  Platform 1
  23:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  05:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  10:28
  London Bridge
  10:28
  London Bridge
  Platform 1 estimated
  10:42
  Westcombe Park
  Westcombe Park
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  23:14
  Aberdour
  Platform 1
  23:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  05:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  11:02
  London St Pancras International
  11:02
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  11:32
  Westcombe Park
  Westcombe Park
  3 changes
  Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  07:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  12:39
  London Bridge
  12:39
  London Bridge
  Platform 1 estimated
  12:52
  Westcombe Park
  Westcombe Park
  3 changes
  Super Off Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  07:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  12:32
  London St Pancras International
  12:32
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  13:02
  Westcombe Park
  Westcombe Park
  3 changes
  Super Off Peak
 6. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:04
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:39
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  08:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  12:39
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  12:39
  London Kings Cross
  13:28
  London Bridge
  13:28
  London Bridge
  Platform 1 estimated
  13:42
  Westcombe Park
  Westcombe Park
  3 changes
  Super Off Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:40
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  08:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  13:39
  London Bridge
  13:39
  London Bridge
  Platform 1 estimated
  13:52
  Westcombe Park
  Westcombe Park
  3 changes
  Super Off Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:40
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  08:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  13:32
  London St Pancras International
  13:32
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  14:02
  Westcombe Park
  Westcombe Park
  3 changes
  Super Off Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:11
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:44
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  09:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  13:39
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  13:39
  London Kings Cross
  14:28
  London Bridge
  14:28
  London Bridge
  Platform 1 estimated
  14:42
  Westcombe Park
  Westcombe Park
  3 changes
  Super Off Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:41
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  14:39
  London Bridge
  14:39
  London Bridge
  Platform 1 estimated
  14:52
  Westcombe Park
  Westcombe Park
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Westcombe Park to Aberdour