Trains from

Aberdour to Watton-at-Stone

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  12:42
  Aberdour
  Platform 1
  13:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17
  13:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  15:54
  York
  Platform 5 estimated
  16:02
  York
  Platform 6 estimated
  18:02
  Stevenage
  Platform 2 estimated
  18:28
  Stevenage
  Platform 4 estimated
  18:35
  Watton-at-stone
  Platform 1 estimated
  on time
  Watton-at-stone
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  13:15
  Aberdour
  Platform 1
  13:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  14:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  17:19
  Newark North Gate
  Platform 2 estimated
  17:54
  Newark North Gate
  Platform 3 estimated
  18:58
  Stevenage
  Platform 2 estimated
  19:28
  Stevenage
  Platform 4 estimated
  19:35
  Watton-at-stone
  Platform 1 estimated
  on time
  Watton-at-stone
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  15:15
  Aberdour
  Platform 1
  15:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  16:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  20:19
  Stevenage
  Platform 2 estimated
  20:28
  Stevenage
  Platform 4 estimated
  20:35
  Watton-at-stone
  Platform 1 estimated
  on time
  Watton-at-stone
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Super Off Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  16:14
  Aberdour
  Platform 1
  16:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  17:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  21:19
  Stevenage
  Platform 2 estimated
  21:28
  Stevenage
  Platform 4 estimated
  21:35
  Watton-at-stone
  Platform 1 estimated
  on time
  Watton-at-stone
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Super Off Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  16:41
  Aberdour
  Platform 1
  17:17
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  17:31
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  21:48
  Stevenage
  Platform 2 estimated
  22:28
  Stevenage
  Platform 4 estimated
  22:35
  Watton-at-stone
  Platform 1 estimated
  on time
  Watton-at-stone
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1
  17:49
  Aberdour
  Platform 1
  18:25
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  19:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  21:51
  York
  Platform 3 estimated
  08:00
  York
  Platform 6 estimated
  09:39
  Stevenage
  Platform 2 estimated
  09:59
  Stevenage
  Platform 4 estimated
  10:06
  Watton-at-stone
  Platform 1 estimated
  Watton-at-stone
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  18:39
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  19:15
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  20:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  21:40
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  21:58
  Newcastle
  Platform 9 estimated
  23:06
  York
  Platform 10 estimated
  08:00
  York
  Platform 6 estimated
  09:39
  Stevenage
  Platform 2 estimated
  09:59
  Stevenage
  Platform 4 estimated
  10:06
  Watton-at-stone
  Platform 1 estimated
  Watton-at-stone
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:14
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:51
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  09:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  12:50
  Peterborough
  Platform 1 estimated
  13:45
  Peterborough
  Platform 2 estimated
  14:35
  Stevenage
  Platform 1 estimated
  14:59
  Stevenage
  Platform 4 estimated
  15:06
  Watton-at-stone
  Platform 1 estimated
  Watton-at-stone
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:43
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:23
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  11:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  14:48
  Peterborough
  Platform 1 estimated
  15:45
  Peterborough
  Platform 2 estimated
  16:35
  Stevenage
  Platform 1 estimated
  16:59
  Stevenage
  Platform 4 estimated
  17:06
  Watton-at-stone
  Platform 1 estimated
  Watton-at-stone
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:25
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:02
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  12:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  15:39
  Grantham
  Platform 1 estimated
  16:12
  Grantham
  Platform 1 estimated
  17:04
  Stevenage
  Platform 2 estimated
  17:29
  Stevenage
  Platform 4 estimated
  17:36
  Watton-at-stone
  Platform 1 estimated
  Watton-at-stone
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Watton-at-Stone to Aberdour