Trains from

Aberdour to Warrington

 1. expected to depart at 
  Aberdour
  Platform 1
  09:27
  Aberdour
  Platform 1
  09:59
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16
  10:13
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  11:31
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  11:49
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  13:20
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  on time
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  10:15
  Aberdour
  Platform 1
  10:45
  Haymarket
  Platform 1
  10:57
  Haymarket
  Platform 4
  13:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  on time
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  1 change
  Off Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  11:42
  Aberdour
  Platform 1
  12:10
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:17
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  13:31
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  13:49
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  15:20
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  on time
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  12:12
  Aberdour
  Platform 1
  12:43
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  on time
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  1 change
  Off Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  13:42
  Aberdour
  Platform 1
  14:13
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  14:22
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:36
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  15:49
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  17:20
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  on time
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1
  14:17
  Aberdour
  Platform 1
  14:47
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  14:58
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  17:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  on time
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  1 change
  Off Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  15:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  15:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  16:13
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  17:32
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  17:53
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  19:27
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  on time
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak
 8. on time
  Aberdour
  16:14
  Aberdour
  16:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  16:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  19:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  on time
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  1 change
  Off Peak
 9. on time
  Aberdour
  17:12
  Aberdour
  17:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  18:13
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 7 estimated
  19:34
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  19:49
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  21:20
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  on time
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak
 10. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  17:50
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  18:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  18:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  21:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  on time
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  1 change
  Off Peak

Find journey information for Warrington to Aberdour