Trains from

Aberdour to Tamworth

 1. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:09
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  09:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  10:19
  Crewe
  Platform 6 estimated
  10:38
  Stafford
  Platform 4 estimated
  10:55
  Stafford
  Platform 1 estimated
  11:19
  Tamworth
  Platform 2 estimated
  Tamworth
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 2. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:11
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:39
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  08:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  12:19
  Crewe
  Platform 6 estimated
  12:39
  Stafford
  Platform 4 estimated
  12:55
  Stafford
  Platform 1 estimated
  13:19
  Tamworth
  Platform 2 estimated
  Tamworth
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 3. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:11
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:39
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  08:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  13:05
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  13:19
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  13:36
  Tamworth
  Platform 3 estimated
  Tamworth
  Platform 3 estimated
  2 changes
  Off Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  13:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  14:19
  Crewe
  Platform 6 estimated
  14:38
  Stafford
  Platform 4 estimated
  14:55
  Stafford
  Platform 1 estimated
  15:19
  Tamworth
  Platform 2 estimated
  Tamworth
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:05
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  15:19
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  15:36
  Tamworth
  Platform 3 estimated
  Tamworth
  Platform 3 estimated
  2 changes
  Off Peak
 6. Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:12
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:43
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  16:19
  Crewe
  Platform 6 estimated
  16:40
  Stafford
  Platform 4 estimated
  16:55
  Stafford
  Platform 1 estimated
  17:19
  Tamworth
  Platform 2 estimated
  Tamworth
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:12
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:43
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  17:05
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  17:19
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  17:36
  Tamworth
  Platform 3 estimated
  Tamworth
  Platform 3 estimated
  2 changes
  Off Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:17
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:47
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  14:58
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  17:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  18:19
  Crewe
  Platform 6 estimated
  18:40
  Stafford
  Platform 4 estimated
  18:55
  Stafford
  Platform 1 estimated
  19:19
  Tamworth
  Platform 2 estimated
  Tamworth
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:17
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:47
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  14:58
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  19:05
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  19:19
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  19:36
  Tamworth
  Platform 3 estimated
  Tamworth
  Platform 3 estimated
  2 changes
  Off Peak

Find journey information for Tamworth to Aberdour