Trains from

Aberdour to Sway

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  08:23
  Aberdour
  Platform 1
  09:03
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  15:27
  London Waterloo
  15:27
  London Waterloo
  Platform 16 estimated
  18:02
  Sway
  Platform 2 estimated
  on time
  Sway
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  09:43
  Aberdour
  Platform 1
  10:23
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  10:51
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  14:32
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  14:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  17:09
  Basingstoke
  Platform 1 estimated
  17:48
  Basingstoke
  Platform 1 estimated
  19:02
  Sway
  Platform 2 estimated
  on time
  Sway
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  10:23
  Aberdour
  Platform 1
  11:01
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  17:27
  London Waterloo
  17:27
  London Waterloo
  Platform 16 estimated
  20:02
  Sway
  Platform 2 estimated
  on time
  Sway
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:25
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:02
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  12:51
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  16:32
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  16:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  19:09
  Basingstoke
  Platform 1 estimated
  19:48
  Basingstoke
  Platform 1 estimated
  21:02
  Sway
  Platform 2 estimated
  on time
  Sway
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:25
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  13:04
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  13:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  17:51
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  17:51
  London Kings Cross
  19:27
  London Waterloo
  19:27
  London Waterloo
  Platform 16 estimated
  22:02
  Sway
  Platform 2 estimated
  on time
  Sway
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  13:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  14:51
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  18:33
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  18:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  21:08
  Basingstoke
  Platform 4 estimated
  21:48
  Basingstoke
  Platform 1 estimated
  23:02
  Sway
  Platform 2 estimated
  on time
  Sway
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:25
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  15:02
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  15:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  19:46
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  19:46
  London Kings Cross
  21:27
  London Waterloo
  21:27
  London Waterloo
  Platform 16 estimated
  00:02
  Sway
  Platform 2 estimated
  on time
  Sway
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  15:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  16:04
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  16:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  20:50
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  20:50
  London Kings Cross
  22:27
  London Waterloo
  22:27
  London Waterloo
  Platform 18 estimated
  00:58
  Brockenhurst
  Platform 3 estimated
  06:15
  Brockenhurst
  Platform 1 estimated
  06:20
  Sway
  Platform 2 estimated
  Sway
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  17:25
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  18:02
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  19:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  23:59
  London Kings Cross
  Platform 8 estimated
  23:59
  London Kings Cross
  01:05
  London Waterloo
  01:05
  London Waterloo
  Platform 18 estimated
  02:25
  Basingstoke
  Platform 2 estimated
  05:40
  Basingstoke
  Platform 1 estimated
  06:48
  Sway
  Platform 2 estimated
  Sway
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 10. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  22:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:04
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  23:15
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  06:42
  Watford Junction
  Platform 7 estimated
  06:53
  Watford Junction
  Platform 10 estimated
  07:35
  Clapham Junction
  Platform 17 estimated
  07:45
  Clapham Junction
  Platform 9 estimated
  10:20
  Sway
  Platform 2 estimated
  Sway
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Sway to Aberdour