Trains from

Aberdour to Sudbury

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  22:17
  Aberdour
  Platform 1
  22:53
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  23:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  07:07
  London Euston
  07:07
  London Euston
  08:50
  London Marylebone
  08:50
  London Marylebone
  Platform 6 estimated
  09:03
  Sudbury Hill Harrow
  Sudbury Hill Harrow
  3 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  23:14
  Aberdour
  Platform 1
  23:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  05:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  10:46
  London Marylebone
  10:46
  London Marylebone
  Platform 6 estimated
  10:59
  Sudbury Hill Harrow
  Sudbury Hill Harrow
  3 changes
  Peak
 3. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  07:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  12:47
  London Marylebone
  12:47
  London Marylebone
  Platform 4 estimated
  13:00
  Sudbury Hill Harrow
  Sudbury Hill Harrow
  3 changes
  Super Off Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:40
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  08:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  13:47
  London Marylebone
  13:47
  London Marylebone
  Platform 4 estimated
  14:01
  Northolt Park
  14:11
  Northolt Park
  Platform 1 estimated
  14:14
  Sudbury Hill Harrow
  Sudbury Hill Harrow
  4 changes
  Super Off Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:40
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  08:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  14:17
  London Marylebone
  14:17
  London Marylebone
  Platform 6 estimated
  14:30
  Sudbury Hill Harrow
  Platform 1 estimated
  Sudbury Hill Harrow
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 6. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:41
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  14:47
  London Marylebone
  14:47
  London Marylebone
  Platform 4 estimated
  15:01
  Northolt Park
  15:11
  Northolt Park
  Platform 1 estimated
  15:14
  Sudbury Hill Harrow
  Sudbury Hill Harrow
  4 changes
  Super Off Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  10:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  15:50
  London Marylebone
  15:50
  London Marylebone
  Platform 5 estimated
  16:03
  Sudbury Hill Harrow
  Sudbury Hill Harrow
  3 changes
  Super Off Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  16:56
  London Marylebone
  16:56
  London Marylebone
  Platform 6 estimated
  17:06
  Sudbury Hill Harrow
  Sudbury Hill Harrow
  3 changes
  Super Off Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:48
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:24
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  12:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  16:38
  London Kings Cross
  16:38
  London Kings Cross
  17:27
  London Marylebone
  17:27
  London Marylebone
  Platform 5 estimated
  17:37
  Sudbury & Harrow Road
  Sudbury & Harrow Road
  3 changes
  Super Off Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:42
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:16
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  12:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  18:04
  London Marylebone
  18:04
  London Marylebone
  Platform 6 estimated
  18:17
  Sudbury Hill Harrow
  Sudbury Hill Harrow
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Sudbury to Aberdour