Trains from

Aberdour to Stonegate

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  09:44
  Aberdour
  Platform 1
  10:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1
  10:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19
  14:51
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  15:45
  London Charing Cross
  15:45
  London Charing Cross
  Platform 6 estimated
  16:55
  Stonegate
  Platform 2 estimated
  on time
  Stonegate
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  10:15
  Aberdour
  Platform 1
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  16:20
  London St Pancras International
  16:20
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  16:34
  London Bridge
  Platform 4 estimated
  17:06
  London Bridge
  Platform 1 estimated
  18:07
  Stonegate
  Platform 2 estimated
  on time
  Stonegate
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  10:48
  Aberdour
  Platform 1
  11:24
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  12:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  16:38
  London Kings Cross
  16:38
  London Kings Cross
  17:24
  London Bridge
  17:24
  London Bridge
  Platform 7 estimated
  18:24
  Stonegate
  Platform 2 estimated
  on time
  Stonegate
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  11:42
  Aberdour
  Platform 1
  12:16
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  12:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  17:41
  London Bridge
  17:41
  London Bridge
  Platform 2 estimated
  18:48
  Stonegate
  Platform 2 estimated
  on time
  Stonegate
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  12:12
  Aberdour
  Platform 1
  12:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  13:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  17:40
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  17:40
  London Kings Cross
  18:31
  London Bridge
  18:31
  London Bridge
  Platform 2 estimated
  19:33
  Stonegate
  on time
  Stonegate
  3 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1
  13:42
  Aberdour
  Platform 1
  14:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  14:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  18:49
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  18:49
  London Kings Cross
  19:20
  London St Pancras International
  19:20
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  19:34
  London Bridge
  Platform 4 estimated
  19:54
  London Bridge
  Platform 6 estimated
  20:55
  Stonegate
  Platform 2 estimated
  on time
  Stonegate
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1
  14:43
  Aberdour
  Platform 1
  15:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  15:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  19:55
  London Kings Cross
  19:55
  London Kings Cross
  20:54
  London Bridge
  20:54
  London Bridge
  Platform 6 estimated
  21:55
  Stonegate
  Platform 2 estimated
  on time
  Stonegate
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Aberdour
  15:42
  Aberdour
  16:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  16:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  20:53
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  20:53
  London Kings Cross
  21:54
  London Bridge
  21:54
  London Bridge
  Platform 7 estimated
  22:55
  Stonegate
  Platform 2 estimated
  on time
  Stonegate
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Aberdour
  16:14
  Aberdour
  16:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  17:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  21:39
  London Kings Cross
  21:39
  London Kings Cross
  22:15
  London St Pancras International
  22:15
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  22:29
  London Bridge
  Platform 4 estimated
  22:54
  London Bridge
  Platform 6 estimated
  23:55
  Stonegate
  Platform 2 estimated
  on time
  Stonegate
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 10. on time
  Aberdour
  16:41
  Aberdour
  17:15
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  17:31
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  22:08
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  22:08
  London Kings Cross
  23:05
  London St Pancras International
  23:05
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  23:20
  London Bridge
  Platform 4 estimated
  23:54
  London Bridge
  Platform 7 estimated
  00:56
  Stonegate
  Platform 2 estimated
  on time
  Stonegate
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Stonegate to Aberdour