Trains from

Aberdour to South Croydon

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  08:23
  Aberdour
  Platform 1
  09:03
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  14:33
  London Victoria
  14:33
  London Victoria
  Platform 16 estimated
  14:49
  East Croydon
  Platform 3 estimated
  14:56
  East Croydon
  Platform 6 estimated
  14:58
  South Croydon
  Platform 5 estimated
  on time
  South Croydon
  Platform 5 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  08:23
  Aberdour
  Platform 1
  09:03
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  14:26
  London St Pancras International
  14:26
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  14:40
  London Bridge
  Platform 4 estimated
  14:54
  London Bridge
  Platform 13 estimated
  15:28
  South Croydon
  Platform 5 estimated
  on time
  South Croydon
  Platform 5 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:23
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:01
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  15:45
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  15:45
  London Kings Cross
  16:33
  London Victoria
  16:33
  London Victoria
  Platform 16 estimated
  16:49
  East Croydon
  Platform 3 estimated
  16:56
  East Croydon
  Platform 6 estimated
  16:58
  South Croydon
  Platform 5 estimated
  on time
  South Croydon
  Platform 5 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:23
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:01
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  16:26
  London St Pancras International
  16:26
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  16:40
  London Bridge
  Platform 4 estimated
  16:54
  London Bridge
  Platform 13 estimated
  17:28
  South Croydon
  Platform 5 estimated
  on time
  South Croydon
  Platform 5 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:25
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:02
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  12:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  16:42
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  16:42
  London Kings Cross
  17:33
  London Victoria
  17:33
  London Victoria
  Platform 15 estimated
  17:49
  East Croydon
  Platform 3 estimated
  17:56
  East Croydon
  Platform 6 estimated
  17:58
  South Croydon
  Platform 5 estimated
  on time
  South Croydon
  Platform 5 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:25
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:02
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  12:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  16:48
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  16:48
  London Kings Cross
  17:26
  London St Pancras International
  17:26
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  17:40
  London Bridge
  Platform 4 estimated
  17:54
  London Bridge
  Platform 13 estimated
  18:28
  South Croydon
  Platform 5 estimated
  on time
  South Croydon
  Platform 5 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:25
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  13:04
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  13:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  17:46
  London Kings Cross
  17:46
  London Kings Cross
  18:33
  London Victoria
  18:33
  London Victoria
  Platform 16 estimated
  18:49
  East Croydon
  Platform 3 estimated
  18:56
  East Croydon
  Platform 6 estimated
  18:58
  South Croydon
  Platform 5 estimated
  on time
  South Croydon
  Platform 5 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:25
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  13:04
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  13:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  17:51
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  17:51
  London Kings Cross
  18:26
  London St Pancras International
  18:26
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  18:40
  London Bridge
  Platform 4 estimated
  18:54
  London Bridge
  Platform 13 estimated
  19:28
  South Croydon
  Platform 5 estimated
  on time
  South Croydon
  Platform 5 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  13:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  14:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  18:48
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  18:48
  London Kings Cross
  19:26
  London St Pancras International
  19:26
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  19:40
  London Bridge
  Platform 4 estimated
  19:54
  London Bridge
  Platform 13 estimated
  20:28
  South Croydon
  Platform 5 estimated
  on time
  South Croydon
  Platform 5 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 10. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:25
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  15:02
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  15:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  19:46
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  19:46
  London Kings Cross
  20:33
  London Victoria
  20:33
  London Victoria
  Platform 16 estimated
  20:49
  East Croydon
  Platform 3 estimated
  20:56
  East Croydon
  Platform 6 estimated
  20:58
  South Croydon
  Platform 5 estimated
  on time
  South Croydon
  Platform 5 estimated
  4 changes
  Super Off Peak

Find journey information for South Croydon to Aberdour