Trains from

Aberdour to Sandown

 1. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  07:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  13:00
  London Waterloo
  13:00
  London Waterloo
  Platform 14 estimated
  14:32
  Portsmouth Harbour
  Platform 3 estimated
  15:15
  Portsmouth Harbour
  15:37
  Ryde Pier Head
  Platform 1 estimated
  15:49
  Ryde Pier Head
  Platform 1 estimated
  16:07
  Sandown
  Platform 2 estimated
  Sandown
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Super Off Peak
 2. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:40
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  08:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  14:00
  London Waterloo
  14:00
  London Waterloo
  Platform 8 estimated
  15:32
  Portsmouth Harbour
  Platform 3 estimated
  16:15
  Portsmouth Harbour
  16:37
  Ryde Pier Head
  Platform 1 estimated
  16:49
  Ryde Pier Head
  Platform 1 estimated
  17:07
  Sandown
  Platform 2 estimated
  Sandown
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Super Off Peak
 3. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:41
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  15:00
  London Waterloo
  15:00
  London Waterloo
  Platform 10 estimated
  16:31
  Portsmouth Harbour
  Platform 1 estimated
  16:40
  Portsmouth Harbour
  17:02
  Ryde Pier Head
  Platform 1 estimated
  17:07
  Ryde Pier Head
  Platform 1 estimated
  17:24
  Sandown
  Platform 2 estimated
  Sandown
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Super Off Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  10:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  15:45
  London Waterloo
  15:45
  London Waterloo
  Platform 12 estimated
  17:50
  Portsmouth Harbour
  Platform 4 estimated
  18:15
  Portsmouth Harbour
  18:37
  Ryde Pier Head
  Platform 1 estimated
  18:49
  Ryde Pier Head
  Platform 1 estimated
  19:07
  Sandown
  Platform 2 estimated
  Sandown
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Super Off Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  14:33
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  14:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  17:24
  Winchester
  Platform 2 estimated
  17:49
  Winchester
  Platform 2 estimated
  18:50
  Portsmouth Harbour
  Platform 3 estimated
  19:20
  Portsmouth Harbour
  19:42
  Ryde Pier Head
  Platform 1 estimated
  19:49
  Ryde Pier Head
  Platform 1 estimated
  20:07
  Sandown
  Platform 2 estimated
  Sandown
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Super Off Peak
 6. Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:42
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:16
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  12:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  18:00
  London Waterloo
  18:00
  London Waterloo
  Platform 13 estimated
  19:36
  Portsmouth Harbour
  Platform 3 estimated
  20:20
  Portsmouth Harbour
  20:42
  Ryde Pier Head
  Platform 1 estimated
  20:49
  Ryde Pier Head
  Platform 1 estimated
  21:05
  Sandown
  Platform 2 estimated
  Sandown
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Super Off Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:12
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  13:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  17:52
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  17:52
  London Kings Cross
  18:45
  London Waterloo
  18:45
  London Waterloo
  Platform 14 estimated
  20:53
  Portsmouth Harbour
  Platform 5 estimated
  21:20
  Portsmouth Harbour
  21:42
  Ryde Pier Head
  Platform 1 estimated
  21:49
  Ryde Pier Head
  Platform 1 estimated
  22:05
  Sandown
  Platform 2 estimated
  Sandown
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Super Off Peak
 8. Aberdour
  16:41
  Aberdour
  17:15
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  17:31
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  22:08
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  22:08
  London Kings Cross
  23:15
  London Waterloo
  23:15
  London Waterloo
  Platform 12 estimated
  00:55
  Portsmouth Harbour
  Platform 4 estimated
  05:15
  Portsmouth Harbour
  05:37
  Ryde Pier Head
  05:49
  Ryde Pier Head
  06:06
  Sandown
  Sandown
  5 changes
  Super Off Peak
 9. Aberdour
  17:12
  Aberdour
  17:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  18:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  23:30
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  23:30
  London Kings Cross
  01:05
  London Waterloo
  01:05
  London Waterloo
  Platform 4 estimated
  03:36
  Eastleigh
  Platform 2 estimated
  06:01
  Eastleigh
  Platform 2 estimated
  06:49
  Portsmouth Harbour
  Platform 3 estimated
  07:15
  Portsmouth Harbour
  07:37
  Ryde Pier Head
  07:49
  Ryde Pier Head
  08:07
  Sandown
  Sandown
  6 changes
  Super Off Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  17:50
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  18:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  19:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  05:00
  London Waterloo
  05:00
  London Waterloo
  Platform 5 estimated
  07:21
  Portsmouth Harbour
  Platform 5 estimated
  07:40
  Portsmouth Harbour
  08:02
  Ryde Pier Head
  08:07
  Ryde Pier Head
  08:24
  Sandown
  Sandown
  5 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Sandown to Aberdour